Disgrifiad o’r ffilm: Mynd trwy Glirio neu'n newid eich cwrs? Gallai effeithio ar eich cyllid i fyfyrwyr. Gwyliwch ein ffilm i weld beth sydd angen i chi ei wneud.

Ar y sgrîn: bydd sgrin gyfrifiadur yn ymddangos gyda’r neges ‘ymgeisiwch nawr’.

Os ydych yn gwneud cais am le mewn prifysgol neu goleg trwy'r broses Glirio a heb drefnu'ch cyllid i fyfyrwyr eto – bydd angen i chi wneud cais nawr.

Byddwn yn gwneud ein gorau i sicrhau’ch bod yn cael o leiaf rhywfaint o'ch cyllid i fyfyrwyr mor agos at ddechrau'ch cwrs ag sy’n bosibl.

Ar y sgrîn: 'Rhowch wybod i ni cyn gynted â phosibl! www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk'

Ond gorau po gyntaf y byddwch yn gwneud cais i drefnu popeth mewn pryd!

Os ydych chi wedi gwneud cais am gyllid i fyfyrwyr yn barod ond wedi newid eich cwrs, eich prifysgol neu'ch coleg, bydd angen i chi roi gwybod i ni cyn gynted â phosibl oherwydd gallai hyn effeithio ar faint fydd modd i chi ei gael.

Gallwch wneud hyn yn hawdd trwy fewngofnodi i'ch cyfrif ar-lein.

Ar y sgrîn: bydd sgrin gyfrifiadur yn ymddangos ac yn dangos y brifysgol ar gyfrif y myfyriwr yn cael ei newid ar-lein.

Ar y sgrîn: I gael adnoddau a chanllawiau defnyddiol ewch i: wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru, cyfrif Facebook Cyllid Myfyrwyr Cymru, cyfrif Twitter Cyllid Myfyrwyr Cymru, sianel YouTube Cyllid Myfyrwyr Cymru.^ Nôl i’r brig