Ffeithiau allweddol ar llog

Disgrifiad o’r ffilm: Codir llog ar eich benthyciad i fyfyrwyr – felly gwnewch yn siŵr eich bod yn deall beth yw effaith hyn arnoch chi!

Bydd rhaid i chi dalu llog ar unrhyw fenthyciadau i fyfyrwyr a dderbyniwch.

I'ch helpu i ddeall sut mae llog yn gweithio, dyma rai ffeithiau allweddol y dylech eu gwybod.

Fe godir llog ar eich benthyciad myfyriwr o'r dyddiad pan fyddwn yn gwneud eich taliad cyntaf nes bydd eich benthyciad wedi ei dalu'n llawn neu'n cael i ganslo.

Y llywodraeth sy’n gosod y gyfradd llog. Codir Mynegai Prisiau Manwerthu, neu RPI, y Deyrnas Unedig arnoch, a hyd at tri y cant.

Tra byddwch yn astudio a nes i chi orffen neu adael eich cwrs. byddwch yn talu RPI a tri y cant.

Pan fyddwch yn dechrau ad-dalu, bydd llog yn amrywio yn ddibynnol ar eich incwm, hyd at uchafswm o RPI plws tri y cant.

Mae RPI yn seiliedig ar chwyddiant sy'n mesur sut mae prisiau yn newid gydag amser.

Felly os yw chwyddiant yn pump y cant, byddai byrger sy’n costio pump punt eleni yn costio pump punt dauddeg pump flwyddyn nesaf.

I gael gwybod beth yw'r gyfradd RPI gyfredol ac am ragor o wybodaeth ar log, ewch i www.gov.uk/repaying-your-student-loan

Ac ar gyfer offer a chanllawiau defnyddiol ar beth, sut a phryd i ad-dalu, ewch i www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk.

Ar y sgrîn: I gael adnoddau a chanllawiau defnyddiol ewch i: wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru, cyfrif Facebook Cyllid Myfyrwyr Cymru, cyfrif Twitter Cyllid Myfyrwyr Cymru, sianel YouTube Cyllid Myfyrwyr Cymru.^ Nôl i’r brig