Esboniad o gyllid Gradd Meistr Ôl-raddedig

Disgrifiad o’r ffilm: Ydych chi'n cychwyn cwrs Gradd Meistr ôl-raddedig ac yn ystyried pa fath o gefnogaeth allwch chi ei gael gan Gyllid Myfyrwyr Cymru? Rydym yma i’ch helpu gyda’r ffilm fer hon.

Ydych chi'n dechrau cwrs Gradd Meistr ôl-raddedig yn 2019/20? Canolbwyntiwch ar eich astudiaethau a gadewch i ni eich helpu gyda'r cyllid!

Gallwch gael benthyciadau a grantiau i’ch cefnogi yn ystod eich cwrs. Byddwch yn gallu penderfynu sut i ddefnyddio'r rhain - naill ai i helpu gyda’ch costau byw, talu eich ffioedd dysgu neu gyfuniad o'r ddau.

Gallwch gael £17,000 fel cyfuniad o grantiau a benthyciadau. Mae faint o grant a gewch a swm y benthyciad a gewch yn ddibynnol ar incwm eich cartref.

Byddwn yn eich talu mewn tri rhandaliad trwy gydol y flwyddyn neu, os ydych chi’n astudio dros ddwy flynedd, byddwch yn cael tri thaliad ym mlwyddyn un a thri ym mlwyddyn dau.

Mae pob myfyriwr cymwys yn cael grant o un mil o bunnoedd neu fwy, nad oes angen ei dalu'n ôl. Yn ddibynnol ar incwm eich cartref, gallech gael uchafswm grant o hyd at £6,885. Bydd gweddill eich cyllid yn cael ei dalu fel benthyciad, y bydd angen i chi ei ad-dalu.

Gadewch inni edrych ar enghraifft...

Mae Iwan wedi ymgeisio am gyllid myfyrwyr ar gyfer ei gwrs Gradd Meistr ôl-raddedig sy’n seiliedig ar incwm ei gartref, sef pymtheg mil o bunnoedd y flwyddyn.

O ganlyniad, mae Iwan yn cael grant o chwe mil wyth cant ac wythdeg pump o bunnoedd. Yna gall ymgeisio am y deg mil cant a phymtheg o bunnoedd sy'n weddill i'w dalu fel benthyciad.

Mae yna help ychwanegol ar gael hefyd os oes gennych anabledd, yn cynnwys cyflwr iechyd hirdymor, cyflyrau iechyd meddwl, anhwylder sbectrwm awtistiaeth neu anhawster dysgu penodol, megis dyslecsia.

Ar y sgrîn: I gael adnoddau a chanllawiau defnyddiol ewch i: wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru, cyfrif Facebook Cyllid Myfyrwyr Cymru, cyfrif Twitter Cyllid Myfyrwyr Cymru, sianel YouTube Cyllid Myfyrwyr Cymru.^ Nôl i’r brig