Esboniad o Fenthyciad Doethuriaeth Ôl-raddedig

Disgrifiad o’r ffilm: Meddwl am gychwyn Cwrs Doethuriaeth Ôl-raddedig? Dysgwch pa help allwch chi ei gael os ydych chi'n ymgeisio am Gwrs Doethuriaeth Ôl-raddedig.

Ydych chi'n dechrau cwrs Doethuriaeth ôl-raddedig yn y flwyddyn academaidd 2019/20? Efallai y gallwch gael Benthyciad Doethuriaeth Ôl-raddedig.

Gallech gael hyd at £25,700 i helpu tuag at gostau eich cwrs a chostau byw tra byddwch yn astudio. Bydd eich taliadau benthyciad wedi eu lledaenu ar draws holl flynyddoedd academaidd eich cwrs. Er enghraifft, os ydych chi'n astudio amser llawn dros bedair blynedd ac yn gwneud cais am uchafswm y benthyciad o £25,700, yna byddai'ch taliadau yn £6,425 ym mhob blwyddyn academaidd. Telir y benthyciad mewn tri rhandaliad; un taliad ar ddechrau pob tymor.

Bydd rhaid i chi ad-dalu unrhyw Fenthyciad Doethuriaeth Ôl-raddedig a fenthycwch, ond nid nes byddwch wedi gadael eich cwrs neu bedair blynedd wedi i chi ddechrau ac mae eich incwm dros y trothwy ad-dalu yn y Deyrnas Unedig.

Ar y sgrîn: Y trothwy presennol ar gyfer ad-dalu yw £21,000

Bydd y swm y byddwch yn ei ad-dalu bob mis yn seiliedig ar eich incwm ac nid faint a fenthycoch.

Byddwch yn ad-dalu 6% o'ch incwm dros y trothwy ad-dalu tuag at eich Benthyciad Doethuriaeth Ôl-raddedig.

Dylech ymgeisio cyn gynted â phosibl wedi i'r gwasanaeth ymgeisio agor i wneud yn siŵr eich bod yn cael eich arian mewn pryd ar gyfer dechrau eich cwrs.

Ar y sgrîn: I gael adnoddau a chanllawiau defnyddiol ewch i: wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru, cyfrif Facebook Cyllid Myfyrwyr Cymru, cyfrif Twitter Cyllid Myfyrwyr Cymru, sianel YouTube Cyllid Myfyrwyr Cymru.^ Nôl i’r brig