Cael eich talu

Disgrifiad o’r ffilm: Cyn dechrau’r tymor bydd angen i chi sicrhau eich bod yn cael eich arian mewn pryd. Gwyliwch ein fideo i ddysgu mwy.

Cyn dechrau’r tymor bydd angen i chi sicrhau eich bod yn cael eich arian mewn pryd.

Dyna pam ei bod yn bwysig i chi gwblhau’r camau canlynol!

Yn gyntaf - gwiriwch eich bod wedi cyflwyno'r dystiolaeth ategol gywir (os oes angen) gyda'ch cais; yna cofrestrwch yn eich prifysgol neu goleg ar ddechrau'r tymor ni fyddwn yn gwneud eich taliad cyllid i fyfyrwyr cyntaf nes i chi wneud hyn.

Hefyd, gwnewch yn siŵr bod gennym eich manylion cyfrif banc cyfredol.

Y ffordd hawsaf i wneud hyn yw trwy fewngofnodi i’ch cyfrif ar-lein.

Bydd eich cyfrif hefyd yn dangos dyddiadau eich taliadau a’r cais.

Telir eich benthyciad ffioedd dysgu mewn 3 rhandaliad – yn uniongyrchol i’ch prifysgol neu goleg.

Bydd grantiau cynhaliaeth a benthyciadau hefyd yn cael eu talu ar yr un pryd trwy gydol y flwyddyn academaidd.

Telir y rhain yn uniongyrchol i’ch cyfrif banc.

Dylech ganiatáu ychydig ddyddiau gwaith i’r cronfeydd gyrraedd eich cyfrif banc.

Mae mor hawdd â hynny!

Ar y sgrîn: I gael adnoddau a chanllawiau defnyddiol ewch i: wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru, cyfrif Facebook Cyllid Myfyrwyr Cymru, cyfrif Twitter Cyllid Myfyrwyr Cymru, sianel YouTube Cyllid Myfyrwyr Cymru.^ Nôl i’r brig