Siarter gwybodaeth

Mae eich preifatrwydd yn bwysig i ni. Efallai bydd angen i ni ddelio â’ch gwybodaeth bersonol fel y gallwn ddarparu gwasanaethau i chi. Bwriad y siarter yw rhoi hyder yn y diogelwch o’r wybodaeth hwnnw drwy esbonio beth yr ydym yn ei wneud ag ef.

Os yr ydym yn gofyn am wybodaeth personol, rydym yn addo:

 • dweud pam fod angen y wybodaeth arnom;
 • ond i ofyn am yr hyn sydd angen arnom;
 • ei warchod a sicrhau ei fod ond yn hygyrch i’r rheiny gyda gwir angen i’w weld;
 • I’ch hysbysu ble mae gwybodaeth yn cael ei rannu rhwng sefydliadau er mwyn rhoi gwell gwasanaethau i chi – ac i roi’r cyfle i chi ddweud na i hyn lle bo modd;
 • I sicrhau nad ydym yn ei gadw’n hirach nag sydd angen; ac
 • Nid i wneud eich gwybodaeth bersonol ar gael ar gyfer defnydd masnachol heb eich caniatâd.

Yn gyfnewid, rydym yn gofyn i chi:

 • rhoi gwybodaeth gywir; ac
 • ein hysbysu mor gynted â phosib os oes unrhyw newidiadau, megis cyfeiriad newydd.

Mae hyn yn ein helpu ni i gadw eich gwybodaeth yn ddibynadwy ac yn gyfoes.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth ar:

 • sut i ddarganfod pa wybodaeth rydym yn cadw amdanoch a sut i gywiro unrhyw gamgymeriadau;
 • cytundebau sydd gennym gyda sefydliadau eraill ar gyfer rhannu gwybodaeth;
 • amgylchiadau lle allwn basio eich gwybodaeth personol ymlaen heb ddweud oddi wrthych chi, er enghraifft, er mwyn atal a chanfod trosedd, i gynhyrchu ystadegau di-enw, neu lle yr ydym yn gorfod gwneud hynny gan awdurdod perthnasol;
 • ein cyfarwyddiadau i staff ar sut i gasglu, defnyddio a dileu eich gwybodaeth bersonol;
 • sut yr ydym yn edrych ar y wybodaeth yr ydym yn dal ei fod yn gywir ac yn gyfoes; a
 • sut mae gwneud cwyn am sut yr ydym yn dal neu’n defnyddio eich gwybodaeth.

Mae Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr, ynghyd â’r Adran Addysg, a sefydliadau partner, wedi arwyddo fyny i’r egwyddorion cyfrannol yma am ddelio gyda gwybodaeth.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch:
Data Protection Officer
Student Loans Company Ltd
100 Bothwell Street
Glasgow
G2 7JD

Pan fyddwn yn gofyn i chi am wybodaeth, byddwn yn glynu i’r gyfraith, gan gynnwys Deddf Gwarchod Data 1998.

Am wybodaeth annibynnol am warchod data, preifatrwydd a materion rhannu data, gallwch gysylltu gyda’r Comisiynydd Gwybodaeth yn:

Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF

Ffôn: 0845 6306060 or 0162 5545745

Ffacs: 0162 5524510

Gwefan: www.ico.org.uk^ Nôl i’r brig