Lwfansau Myfyrwyr Anabl

Mae Lwfansau Myfyrwyr Anabl (DSAs) ar gael os oes gennych anabledd, cyflwr iechyd tymor –hir, cyflwr iechyd meddyliol neu anhawster dysgu penodol. Grantiau yw DSAs sy’n helpu talu am gostau ychwanegol hanfodol efallai y bydd gennych o ganlyniad uniongyrchol o’ch anabledd. Rhaid i chi gwrdd â diffiniad o anabledd diffiniad o anabledd o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010.

Faint y medrwch ei gael

Uchafswm sydd ar gael i fyfyrwyr ôl-raddedig yw lwfans sengl fyny hyd at £10,590 y flwyddyn. Bydd hyn yn llai os yr ydych yn astudio’n rhan-amser. Nid oes angen i chi geisio am Fenthyciad Meistr Ôl-raddedig neu Fenthyciad Doethurol Ôl-raddedig i dderbyn y gefnogaeth ychwanegol hyn.

Sut mae ceisio

Cam 1 – Dywedwch wrthym am eich anabledd

Llenwch Ffurflen Gais Lwfansau Myfyrwyr Anabl a’i dychwelyd i ni.

Cam 2 – Bydd Cyllid Myfyrwyr Cymru (SFW) yn asesu eich cais

Os yr ydych yn gymwys derbyn DSAs byddwn yn anfon llythyr atoch i adael i chi wybod. Yna bydd angen i chi drefnu asesiad o anghenion.

Os yr ydych yn ceisio am DSAs am y tro cyntaf bydd angen i chi drefnu asesiad o anghenion. Os yr ydych eisoes wedi derbyn DSAs yna byddwn yn adolygu eich cefnogaeth presennol neu mewn rhai amgylchiadau yn gofyn eich bod yn cael asesiad o anghenion newydd.

Cam 3 – Mynychu asesiad o anghenion (os oes angen).

Os oes gofyn i chi fynychu asesiad o anghenion byddwch yn derbyn adroddiad yn amlinellu’r cyfarpar bydd angen arnoch, faint mae’n ei gostio a ble i’w gael. Darganfod Canolfan Asesiad DSA ger y chi.

Cam 4 – Bydd Cyllid Myfyrwyr Cymru yn anfon llythyr atoch i adael i chi wybod pa DSAs medrwch eu cael.

Ar y cam yma byddwch yn derbyn llythyr oddi wrth SFW yn eich cynghori os ydy DSAs yn medru talu am unrhyw gyfarpar arbenigol ac unrhyw gefnogaeth arall yr argymhellir yn eich adroddiad asesiad o anghenion. Byddwn hefyd yn rhoi cyfarwyddiadau i chi am archebu cyfarpar neu drefnu cefnogaeth arall.

Ffurflenni DSA

Medrwch geisio am Lwfansau Myfyrwyr Anabl drwy gwblhau Ffurflen DSA1. Mae’r nodiadau canllaw yn darparu gwybodaeth ychwanegol sydd angen arnoch i’ch helpu chi i gwblhau’r ffurflen.

Cyrsiau sy’n dechrau ar neu wedi 1 Awst 2018

Cyrsiau sy’n dechrau cyn 1 Awst 2018

Canllawiau

Am fwy o wybodaeth, llwytho canllaw Lwfansau Myfyrwyr Anabl i lawr:

Ni fyddwch yn medru cael Grantiau Dibynyddion, fel Grant Oedolyn Dibynnol, Lwfans Dysgu i Rieni a Grant Gofal Plant.^ Nôl i’r brig