Sut a phryd mae gwneud cais

Gallwch wneud cais am Gyllid Meistr Ôl-raddedig ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 o fis Mehefin 2019

Sut mae gwneud cais

Y ffordd gyflymaf o wneud cais am gyllid Gradd Meistr Ôl-raddedig yw ar-lein drwy fewngofnodi i’ch cyfrif.

Nid oes arnoch angen lle sydd wedi’i gadarnhau mewn prifysgol neu goleg. Os byddwch yn newid eich cwrs, gallwch ddiweddaru’r manylion yn nes ymlaen.

Mae angen cwblhau tri gam syml wrth wneud cais am eich cyllid Gradd Meistr Ôl-raddedig ar-lein:

  1. Mewngofnodwch i’ch cyfrif cyllid myfyrwyr a chyflwynwch eich cais.
  2. Os ydych yn gwneud cais am gymorth gydag incwm eich cartref yn cael ei ystyried, bydd yn rhaid i’ch rhieni/partner gwblhau ffurflen Asesiad o Amgylchiadau Ariannol, a fydd ar gael i’w lawrlwytho o’ch cyfrif pan fyddwch wedi cyflwyno eich cais.
  3. Rhowch unrhyw dystiolaeth angenrheidiol i ni. Ni allwn brosesu eich cais nes y byddwn wedi cael yr holl dystiolaeth y mae arnom ei hangen.

I gwblhau eich cais, bydd arnoch angen y canlynol:

  • pasport dilys ar gyfer y DU (os oes gennych un),
  • manylion eich cwrs a’ch prifysgol neu’ch coleg,
  • manylion eich cyfrif banc,
  • eich rhif Yswiriant Gwladol os oes gennych un.

Dim ond unwaith y mae’n rhaid i chi wneud cais am eich cyllid Gradd Meistr Ôl-raddedig, yn wahanol i gwrs ar gyfer israddedigion lle mae angen i chi wneud cais bob blwyddyn. Ni fydd yn rhaid i chi ailgyflwyno cais os yw eich cwrs yn para mwy na blwyddyn.

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau yn Gymraeg. Ni fydd hynny’n golygu ein bod yn cymryd yn hwy nag arfer i ymateb.

Pryd mae gwneud cais

Mae angen i chi wneud cais o fewn 9 mis i ddiwrnod cyntaf blwyddyn academaidd olaf eich cwrs.

Bydd diwrnod cyntaf y flwyddyn academaidd fel a ganlyn:

1 Medi, os yw’r cwrs yn dechrau ar 1 Awst neu wedi hynny a chyn 1 Ionawr;

1 Ionawr, os yw’r cwrs yn dechrau ar 1 Ionawr neu wedi hynny a chyn 1 Ebrill;

1 Ebrill, os yw’r cwrs yn dechrau ar 1 Ebrill neu wedi hynny a chyn 1 Gorffennaf;

1 Gorffennaf, os yw’r cwrs yn dechrau ar 1 Gorffennaf neu wedi hynny a chyn 1 Awst.

Tystiolaeth

Os byddwch yn cyflwyno eich cais heb yr holl wybodaeth y mae arnom ei hangen, byddwn yn ysgrifennu atoch er mwyn eich atgoffa y dylech ddarparu’r wybodaeth cyn gynted ag sy’n bosibl. Ni fyddwn yn talu unrhyw arian i chi nes y byddwn wedi cael yr holl wybodaeth a’r holl dystiolaeth y mae arnom eu hangen.^ Nôl i’r brig