Llog ac ad-dalu benthyciadau

Caiff llog ei godi ar fenthyciadau’r myfyriwr o’r diwrnod cyntaf y caiff yr arian ei dalu i’r myfyriwr neu i’w brifysgol neu’i goleg, nes y bydd y benthyciad wedi’i ganslo neu’i ad-dalu yn llawn.

Pryd y bydd y trefniadau ad-dalu’n dechrau?

Bydd y myfyriwr yn dod yn gymwys i ddechrau ad-dalu ei fenthyciadau yn y mis Ebrill ar ôl iddo orffen neu adael ei gwrs. Er enghraifft, os bydd myfyriwr yn dechrau cwrs blwyddyn yn 2019/20 ac yn cwblhau’r cwrs, bydd yn gymwys i ddechrau ad-dalu ym mis Ebrill 2021.

Cael gwybod mwy am y canlynol:

Ad-dalu cyllid Gradd Meistr Ôl-raddedig^ Nôl i’r brig