Rhieni a phartneriaid

Efallai y bydd angen i chi gyflwyno gwybodaeth am eich incwm os yw eich plentyn neu’ch partner wedi gwneud cais sy’n seiliedig ar asesu incwm.

Pan fydd eich partner neu’ch plentyn wedi cwblhau ei gais ar-lein ac wedi nodi bod ganddo riant (rhieni)/partner sy’n ei gynnal, bydd Ffurflen Asesiad o Amgylchiadau Ariannol ar gael iddo ei lawrlwytho o’i gyfrif ar-lein.

Dylid argraffu’r ffurflen, dylech ei llenwi a dylid ei dychwelyd gydag unrhyw dystiolaeth y gofynnir amdani. Ni fyddwch yn gallu gwneud cais ar-lein i gynnal myfyriwr, mae’n rhaid gwneud hynny trwy lenwi’r ffurflen.

Bydd modd cyflwyno ceisiadau o fis Mehefin 2019 ymlaen^ Nôl i’r brig