Cwrs Doethurol Ôl-raddedig

Os yr ydych yn dechrau ar gwrs Doethurol ôl-raddedig llawn-amser neu ran-amser o 1 Awst 2020, medrwch geisio am Fenthyciad Doethurol Ôl-raddedig fyny hyd at £26,445.

Os dechreuodd eich cwrs Gradd Doethur Ôl-raddedig rhwng 1 Awst 2019 a 31 Gorffennaf 2020, gallwch wneud cais am Fenthyciad ar gyfer Gradd Doethur Ôl-raddedig, sy’n werth hyd at £25,700.

Esbonio Benthyciad Doethuriaeth Ôl-raddedig

Dysgwch pa help allwch chi gael os ydych chi'n ymgeisio am Fenthyciad Doethuriaeth Ôl-raddedig.

Darganfod am:

Gallwch ganfod rhagor o wybodaeth am ad-dalu benthyciadau myfyrwyr ar www.gov.uk/ad-dalu-eich-benthyciad-myfyrwyr.^ Nôl i’r brig