Cefnogaeth ariannol ar gael

Caiff y Benthyciad Meistr Ol-raddedig ei dalu’n uniongyrchol i chi fel cyfraniad tuag at eich cwrs a chostau byw. Mae’r uchafswm £10,280 medrwch ei fenthyg yn dibynnu ar ba bryd y wnaethoch ddechrau blwyddyn gyntaf eich cwrs. Os ydy eich cwrs yn dechrau:

  • ar neu wedi 1 Awst 2018 – gallwch fenthyg fyny hyd at £13,000
  • rhwng 1 Awst 2017 a 31 Gorffennaf 2018 – gallwch fenthyg fyny hyd at £10,280

Os yr ydych yn astudio am 2, 3 neu 4 blynedd academaidd, caiff y benthyciad ei rannu’n gyfartal dros pob un blwyddyn o’ch cwrs. Er enghraifft, os yr ydych yn dechrua eich cwrs wedi 1 Awst 2018, yr uchafswm a dalwyd i chi y flwyddyn yw:

Hyd cwrs blynyddoedd academaidd

Uchafswm Benthyciad Meistr Ol-raddedig ar gael y flwyddyn

Blwyddyn 1

Blwyddyn 2

Blwyddyn 3

Blwyddyn 4

1

£13,000

2

£6,500

£6,500

3

£4,333

£4,333

£4,333

4

£3,250

£3,250

£3,250

£3,250

Os wnaeth eich cwrs ddechrau rhwng 1 Awst 2017 a 31 Gorffennaf 2018, uchafswm y tâl a dalwyd i chi y flwyddyn yw:

Hyd cwrs blynyddoedd academaidd

Uchafswm Benthyciad Meistr Ol-raddedig ar gael y flwyddyn

Blwyddyn 1

Blwyddyn 2

Blwyddyn 3

Blwyddyn 4

1

£10,280

2

£5,140

£5,140

3

£3,426

£3,426

£3,428

4

£2,570

£2,570

£2,570

£2,570

Nid ydy Benthyciad Meister Ol-raddedig wedi ei seilio ar incwm eich cartref.

Efallai bydd yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) yn cymryd y Benthyciad Meistr Ôl-Raddedig i ystyriaeth pan mae’n gweld faint o fuddiannau y byddwch yn eu derbyn.

Cael eich talu

Byddwch yn derbyn eich taliad cyntaf pan fyddwch yn dechrau eich cwrs, a bod eich prifysgol neu goleg yn cadarnhau eich bod wedi cofrestru.

Caiff taliadau eu gwneud mewn tri rhandaliad o 33%, 33% a 34% ar gyfer pob un flwyddyn academaidd. Er enghraifft, os yr ydych yn astudio cwrs llawn-amser un flwyddyn ar neu wedi 1 Awst 2018, byddwch yn derbyn £13,000 a fydd yn cael ei dalu i chi dros dri rhandaliad; bydd y rhandaliad cyntaf a’r ail yn £4,333, a’r trydydd rhan-daliad yn £4,334.

Lwfansau Myfyrwyr Anabl

Efallai y byddwch yn gallu cael Lwfansau Myfyrwyr Anabl (DSAs) os oes gennych anabledd, yn cynnwys cyflwr iechyd tymor-hir, cyflwr iechyd meddwl neu anhawster dysgu penodol. Grantiau ydy DSAs i’ch helpu chi i dalu’r costau ychwanegol hanfodol efallai bydd gennych o ganlyniad uniongyrchol o’ch anabledd.

Uchafswm y DSAs sydd ar gael ar gyfer myfyrwyr ôl-raddedig ydy lwfans sengl o £10,590y flwyddyn. Bydd hyn yn llai os yr ydych yn astudio’n rhan-amser. Nid oes angen i chi geisio am Fenthyciad Ol-raddedig i dderbyn y gefnogaeth ychwanegol yma.

Canllawiau DSAs

Am ragor o wybodaeth, llwythwch i lawr canllaw Lwfansau Myfyrwyr Anabl:

Ni fyddwch yn gallu cael Grantiau Dibynyddion fel Grant Oedolyn Dibynnol, Lwfans i Rieni sy’n Dysgu a Grant Gofal Plant.^ Nôl i’r brig