Ad-daliad o Fenthyciad Ôl-raddedig

Pryd fydd ad-daliadau’n dechrau

Rhaid i chi ad-dalu unrhyw fenthyciad yr ydych yn ei fenthyg, yn cynnwys y llog a godir ond nid hyd y byddwch wedi gorffen neu adael eich cwrs ac mae eich incwm dros y trothwy taliad sydd ar hyn o bryd yn £21,000 y flwyddyn, £1,750 y mis, neu’n £404 yr wythnos, cyn treth ac Yswiriant Gwladol.

Y cynharaf y gallwch ddechrau ad-dalu eich Benthyciad Ôl-raddedig yw Ebrill 2019.

Os yr ydych yn gadael eich cwrs yn gynnar efallai bydd angen i chi ad-dalu unrhyw swm a or-dalwyd. Bydd swm y benthyciad sydd wedi ei ordalu yn eithriedig o’r trothwy enillion a bydd ei angen mor gynted ag sy’n bosibl.

Unwaith fydd eich incwm dros y trothwy ad-daliad, byddwch yn ad-dalu 6% o’ch incwm uwch hyn.

Sut mae datrys faint fydd eich swm ad-daliad misol

Tynnu £21,000 i ffwrdd o’ch cyflog blynyddol cyn treth ac Yswiriant Gwladol
Gweithio allan 6% o’r gweddill
Rhannu’r ffigwr yna gyda 12
Talgrynnu i lawr i’r bunt agosaf

Er enghraifft, os yr oeddech yn ennill £30,000 y flwyddyn:
30,000 - 21,000 = 9,000
6% o 9,000 = 540
540 / 12 = 45
Talgrynnu i lawr
Felly byddai ad-daliad misol eich benthyciad myfyriwr yn £45.

Mae’r tabl canlynol yn dangos faint y byddwch yn ad-dalu tuag at eich Benthyciad Ôl-raddedig yn dibynnu ar eich incwm.

Incwm Blynyddol (cyn treth)

Cyflog misol

Ad-daliad miso

Fyny hyd at £21,000

Fyny hyd at £1,750

£0

£22,000

£1,833

£4

£23,500

£1,958

£12

£25,000

£2,083

£19

£27,000

£2,250

£30

£30,000

£2,500

£45

Llog

Codir llog ar Fenthyciad Ôl-raddedig myfyriwr o’r diwrnod pan fyddwn yn talu ei daliad cyntaf, nes yr adeg pan ad-dalir ei fenthyciad yn llawn neu nes y caiff ei ganslo. Codir llog yn unol â’r Mynegai Prisiau Manwerthu (RPI) plws 3%.

Os oes gennych fenthyciad myfyriwr yn barod

Os yr ydych wedi cael unrhyw fenthyciadau myfyriwr, bydd y swm ad-dalu gennych yn dibynnu ar ba bryd y gwnaethoch ddechrau ar eich cwrs israddedig.

Os wnaethoch ddechrau eich cwrs israddedig ar neu wedi 1 Medi 2012 (Cynllun 2)

Byddwch yn ad-dalu 9% o’ch incwm dros £25,000 tuag at y benthyciadau myfyrwyr wnaethoch eu benthyg tuag at eich cwrs israddedig a 6% o’ch incwm dros £21,000 tuag at eich Benthyciad Ôl-raddedig. Golyga hyn y byddwch yn ad-dalu 15% o’ch incwm dros £25,000 mewn cyfanswm.

Incwm blynyddol (cyn treth)

Ad-daliad misol i’ch benthyciad israddedig

Ad-daliad misol i’ch Benthyciad Ôl-raddedig

Cyfanswm ad-daliad miso

Up to £21,000

£0

£0

£0

£23,000

£0

£9

£9

£25,000

£0

£19

£19

£27,000

£15

£30

£45

£30,000

£37

£45

£82

Os wnaethoch ddechrau eich cwrs israddedig rhwng 1 Medi 1998 ac 1 Medi 2012 (Cynllun 1)

Byddwch yn ad-dalu 9% o’ch incwm dros y trothwy ad-dalu, sydd ar hyn o bryd yn £18,330, tuag at y benthyciad myfyriwr wnaethoch fenthyg ar gyfer eich cwrs israddedig a 6% o’ch incwm dros £21,000 tuag at eich Benthyciad Ôl-raddedig.

Incwm blynyddol (cyn treth)

Ad-daliad misol i’ch benthyciad israddedig

Ad-daliad misol i’ch Benthyciad Ôl-raddedig

Cyfanswm ad-daliad misol

Up to £18,330

£0

£0

£0

£21,000

£20

£0

£20

£23,000

£42

£9

£51

£25,000

£50

£19

£69

£27,000

£65

£30

£95

£30,000

£87

£45

£132

Os wnaethoch ddechrau eich cwrs cyn 1 Medi 1998

Byddwch yn parhau i ad-dalu neu oedi'r benthyciadau yr ydych wedi eu benthyg ar gyfer eich cwrs israddedig a byddwch yn ad-dalu 6% o’ch incwm dros £21,000 tuag at eich Benthyciad Ôl-raddedig.

Ni allwch oedi eich Benthyciad Ôl-raddedig - bydd ad-daliadau’n dod i ben yn awtomatig pan fydd eich incwm o dan y trothwy ad-dalu.^ Nôl i’r brig