Benthyciad Meistr Ôl-raddedig

Os yr ydych yn dechrau cwrs Meistr ôl-raddedig llawn amser neu ran-amser (wedi ei ddysgu neu ar sail ymchwil) o 1 Awst 2017, medrwch geisio am Fenthyciad Meistr Ôl-raddedig fyny hyd at:

  • £13,000 os ydy eich cwrs yn dechrau rhwng 1 Awst 2018 a 31 Gorffennaf 2019
  • £10,280 - os ydy eich cwrs yn dechrau rhwng 1 Awst 2017 a 31 Gorffennaf 2018

Gellir defnyddio hyn fel cyfraniad tuag at eich cwrs a chostau byw.

Darganfod mwy am:

Meddwl am gychwyn cwrs Meistr ôl-raddedig eleni? Gwyliwch ein ffilmiau nawr i weld beth allwch chi ei gael, sut i ymgeisio a beth, pryd a sut fyddwch chi'n ad-dalu.^ Nôl i’r brig