Addysg Athrawon Cychwynnol Ol-raddedig (ITE)

Gallwch gael cymorth gyda chostau eich hyfforddiant dysgu os yr ydych yn astudio cwrs Addysg Athrawon Cychwynnol (ITE)  llawn amser neu ran-amser ôl-raddedig sy’n arwain at gymhwyster fel Tystysgrif Ol-raddedig mewn Addysg (TAR).

Mae cyrsiau ITE Ôl-raddedig yn atynnu ariannu fel yn yr un dull y cewch mewn cyrsiau gradd israddedig. Golyga hyn y byddwch yn gallu ceisio am ffi dysgu a chefnogaeth costau byw.

Efallai y byddwch hefyd yn gymwys i dderbyn rhai ysgogiadau ITE, neu grant oddi wrth gyngor ymchwil. I ddarganfod mwy am hyn, cysylltwch gyda’ch prifysgol.

Mae Lwfansau Myfyrwyr Anabl (DSAs) hefyd ar gael os oes gennych anabledd, yn cynnwys cyflwr iechyd hirdymor neu anhawster dysgu penodol. Grantiau yw DSAs i helpu talu’r costau ychwanegol hanfodol efallai y cewch o ganlyniad uniongyrchol o’ch anabledd.

Myfyrwyr ITE llawn-amser

Darganfyddwch mwy am beth yr allwch ei gael a sut mae gwneud cais:

Myfyrwyr ITE rhan-amser

Dylai myfyrwyr ITE rhan-amser ymweld â’r adran ran-amser i ddarganfod mwy am y gefnogaeth sydd ar gael a sut mae gwneud cais.^ Nôl i’r brig