Error loading MacroEngine script (file: Header.cshtml)

Ad-daliad o Fenthyciad Doethurol Ôl-raddedig

Pryd fydd ad-daliadau’n dechrau

Rhaid i chi ad-dalu unrhyw fenythicad yr ydych yn ei fenthyg, yn cynnwys y llog a godir, ond nid tan yr Ebrill bedair blynedd wedi dechrau eich cwrs neu’r Ebrill wedi i chi orffen neu adael eich cwrs, pa bynnag un ddaw’n gyntaf.

Byddwch ond yn ad-dalu pan fydd eich incwm dros y trothwy ad-dalu sydd ar hyn o bryd yn, £21,000 y flwyddyn, £1,750 y mis, neu’n £404 yr wythnos, cyn treth ac Yswiriant Gwladol.

Unwaith bydd eich incwm dros y trothwy ad-dalu, byddwch yn ad-dalu 6% o’ch incwm uwch hyn.

Os yr ydych yn gadael eich cwrs yn gynnar efallai bydd angen i chi ad-dalu unrhyw swm a or-dalwyd. Bydd swm y benthyciad a or-dalir wedi ei eithrio o’r trothwy ennill a bydd ei ddisgwyl cyn gynted ag y bod modd.

Sut mae dod o hyd i swm eich ad-daliad misol

Cymrwch £21,000 o’ch cyflog blynyddol cyn treth ac Yswiriant Gwladol
Gweithiwch allan 6% o’r hyn sy’n weddill
Rhannwch y ffigwr yna gyda 12
Talgrynu i lawr i’r bunt agosaf

Er enghraifft, pe fyddech yn ennill £30,000 y flwyddyn:
30,000 – 21,000 = 9,000
6% of 9,000 = 540
540 / 12 = 45
Talgrynu i lawr
Felly byddai eich ad-daliad benthyciad myfyriwr yn £45.

Mae’r tabl canlynol yn dangos faint fyddwch yn ei ad-dalu tuag at eich Benthyciad Ôl-raddedig yn dibynnu ar eich incwm:

Incwm blynyddol (cyn treth)Cyflog misolAd-daliad misol
Fyny hyd at £21,000 Fyny hyd at £1,750 £0
£22,000 £1,833 £4
£23,500 £1,958 £12
£25,000 £2,083 £19
£27,000 £2,250 £30
£30,000 £2,500 £45

Llog

Codir llog o’r diwrnod cyntaf y byddwn yn gwneud eich taliad cyntaf i chi hyd nes bydd y benthyciad wedi ei ad-dalu’n llawn neu ei ganslo. Caiff llog ei godi ar y Mynegai Pris Manwerthu plws 3%.

Caiff RPI ei adolygu ym mis Medi yn flynyddol – os mae’n newid, bydd y gyfradd llog ar y benthyciad yn newid hefyd.

Os oes eisoes gennych fenthyciad myfyriwr

Os oes gennych Fenthyciad Mesitr Ôl-raddedig yna byddwch yn gwneud ad-daliad cyfunol o 6% sy’n cynnwys y ddau Benthyciad Ôl-raddedig. Nid yw ad-daliad eich Benthyciad Meistrtr Ôl-raddedig ddim yn ychwanegiad i’ch Benthyciad Doethurol Ôl-raddedig.

Os oes gennych fenthyciadau myfyriwr, caiff y rhain eu had-dalu yn ychwanegol i’ch Benthyciad Doethurol Ôl-raddedig. Bydd y cyfanswm y byddwch yn ad-dalu yn dibynnu ar ba bryd y gwnaethoch ddechrau eich cwrs is-raddedig.

Os wnaethoch ddechrau eich cwrs is-raddedig ar neu wedi 1 Medi 2012 (Cynllun 2)

Byddwch yn ad-dalu 9% o’ch incwm dros £25,000 tuag at y benthyciadau myfyriwr wnaethoch eu benthyg ar gyfer eich cwrs is-raddedig, 6% o’ch incwm dros £21,000 tuag at eich Benthyciad Ôl-raddedig. Golyga hyn byddwch yn ad-dalu 15% o’ch incwm pan fyddwch yn ennill dros £25,000.

Incwm Blynyddol (cyn treth)Ad-daliad misol i’ch benthyciad is-raddedigAd-daliad misol i’ch Benthyciad Ôl-raddedigCyfanswm ad-daliad misol
Fyny hyd at £21,000 £0 £0 £0
£23,000 £0 £9 £9
£25,000 £0 £19 £19
£27,000 £15 £30 £45
£30,000 £37 £45 £82

Os wnaethoch ddechrau eich cwrs is-raddedig rhwng 1 Medi 1998 ac 1 Medi 2012 (Cynllun 1)

Byddwch yn ad-dalu 9% o’ch incwm dros y trothwy ad-daliad, sydd ar hyn o bryd yn £18,330, tuag at eich benthyciad myfyriwr wnaethoch ei fenthyg ar gyfer eich cwrs is-raddedig, a 6% o’ch incwm dros £21,000 tuag at eich Benthyciad Ôl-raddedig. Golyga hyn y byddwch yn ad-dalu 15% o’ch incwm pan fyddwch yn ennill mwy na £21,000.

Incwm Blynyddol (cyn treth)Ad-daliad misol i’ch benthyciad is-raddedigAd-daliad misol i’ch Benthyciad Ôl-raddedigCyfanswm ad-daliad misol
Fyny hyd at £18,330 £0 £0 £0
£21,000 £20 £0 £20
£23,000 £42 £9 £51
£25,000 £50 £19 £69
£27,000 £65 £30 £95
£30,000 £87 £45 £132

Os wnaethoch ddechrau eich cwrs cyn 1 Medi 1998

Byddwch yn parhau i ad-dalu neu ohirio’r benthyciadau ar gyfer eich cwrs is-raddedig a byddwch yn ad-dalu 6% o’ch incwm dros £21,000 tuag at eich Benthyciad Ôl-raddedig.

Ni fedrwch ohirio eich Benthyciad Ôl-raddedig – bydd ad-daliadau’n dod i ben yn awtomatig pan fydd eich incwm isod o dan y trothwy ad-daliad.^ Nôl i’r brig