Ariannu ar gyfer myfyrwyr ôl-raddedi

Mae Llywodraeth y Cynulliad yn ariannu cyrsiau ôl-raddedig sy’n arwain at gymhwyster mewn gradd Meistr neu Addysg Gychwynnol Athrawon. Mae’r trefniadau ariannu ar gyfer y math yma o gyrsiau yn wahanol.

Darganfyddwch pa gymorth sydd ar gael i fyfyrwyr sy’n astudio’r cyrsiau canlynol:

Os yr ydych yn astudio cwrs ôl -raddedig arall ac nid ydych yn sicr os ydy eich cwrs yn gymwys, dylech ofyn i siarad gyda’ch prifysgol.

Benthyciad Doethurol Ôl-raddedig

O 18/19, mae Gweinidogion Cymru yn bwriadu cefnogi fyny hyd at £25,000 ar gael i fyfyrwyr sydd fel arfer yn preswylio yng Nghymru yn astudio cwrs Doethurol Ôl-raddedig. Caiff rhagor o fanylion eu cadarnhau mewn amser.^ Nôl i’r brig