Ariannu ar gyfer myfyrwyr ôl-raddedi

Mae Llywodraeth y Cynulliad yn ariannu cyrsiau ôl-raddedig sy’n arwain at gymhwyster mewn gradd Meistr neu Addysg Gychwynnol Athrawon. Mae’r trefniadau ariannu ar gyfer y math yma o gyrsiau yn wahanol.

Darganfyddwch pa gymorth sydd ar gael i fyfyrwyr sy’n astudio’r cyrsiau canlynol:

Os yr ydych yn astudio cwrs ôl -raddedig arall ac nid ydych yn sicr os ydy eich cwrs yn gymwys, dylech ofyn i siarad gyda’ch prifysgol.

Benthyciad Doethurol Ôl-raddedig

O 1 Awst 2018, os yr ydych yn dechrau cwrs Doethurol ôl-raddedig llawn-amser neu ran-amser (fel PhD), efallai y byddwch yn gymwys ar gyfer Benthyciad Doethurol Ôl-Raddedig.^ Nôl i’r brig