Myfyrwyr a ddechreuodd eu cwrs rhwng 1 Medi 2012 ac 1 Awst 2018

Gallech gael Benthyciad Ffïoedd Dysgu gwerth hyd at £9,250 os ydych yn astudio mewn prifysgol neu goleg cymwys yn y DU.

Nid oes cyfyngiadau ar y ffïoedd y gall prifysgolion neu golegau preifat yng Nghymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon, neu ddarparwyr cofrestredig cymeradwy yn Lloegr, eu codi.

Os nad ydych yn siŵr a yw cwrs yn gymwys ar gyfer cyllid myfyrwyr, gofynnwch i’r brifysgol neu’r coleg.

Gallwch ddewis cymryd y Grant Ffïoedd (os yw’n berthnasol) yn unig, ond bydd angen i chi dalu’r ffïoedd dysgu sy’n weddill eich hun.

Y cymorth sydd ar gael yn 2020/21

Uchafswm y Benthyciad Ffïoedd Dysgu sydd ar gael

Uchafswm y Grant Ffïoedd sydd ar gael

Yn astudio mewn prifysgol neu goleg cyhoeddus yng Nghymru

£4,470

£4,530

Yn astudio mewn prifysgol neu goleg cyhoeddus yn yr Alban neu Ogledd Iwerddon

£4,720

£4,530

Yn astudio mewn prifysgol neu goleg preifat yng Nghymru, Lloegr, yr Alban neu Ogledd Iwerddon

£6,165

Dim Grant Ffïoedd ar gael

Yn astudio gyda darparwr cofrestredig cymeradwy yn Lloegr

£4,720

£4,530

Y cymorth sydd ar gael yn 2019/20

Uchafswm y Benthyciad Ffïoedd Dysgu sydd ar gael

Uchafswm y Grant Ffïoedd sydd ar gael

Yn astudio mewn prifysgol neu goleg cyhoeddus yng Nghymru

£4,335

£4,665

Yn astudio mewn prifysgol neu goleg cyhoeddus yn yr Alban neu Ogledd Iwerddon

£4,585

£4,665

Yn astudio mewn prifysgol neu goleg preifat yng Nghymru, Lloegr, yr Alban neu Ogledd Iwerddon

£6,165

Dim Grant Ffïoedd ar gael

Yn astudio gyda darparwr cofrestredig cymeradwy yn Lloegr

£4,585

£4,665

Astudio dramor, lleoliadau gwaith ac ERASMUS

Y cymorth sydd ar gael yn 2019/20 a 2020/21

Mae’r tabl canlynol yn dangos uchafswm y cymorth sydd ar gael.

Myfyrwyr sy’n astudio mewn prifysgol neu goleg:

Ar ERASMUS ac:

  • yn astudio dramor
  • ar leoliad gwaith dramor

Yn astudio dramor ac yn treulio llai na 10 wythnos yn eich prifysgol neu’ch coleg

Ar flwyddyn lleoliad gwaith yn rhan o gwrs, ac yn treulio llai na 10 wythnos yn eich prifysgol neu’ch coleg

Yng Nghymru

£1,350

Benthyciad Ffïoedd Dysgu £675

Grant Ffïoedd £675

£1,350

Benthyciad Ffïoedd Dysgu £675

Grant Ffïoedd £675

£1,800

Benthyciad Ffïoedd Dysgu £900

Grant Ffïoedd £900

Yn Lloegr

£1,385

Benthyciad Ffïoedd Dysgu £710

Grant Ffïoedd £675

£1,385

Benthyciad Ffïoedd Dysgu £710

Grant Ffïoedd £675

£1,850

Benthyciad Ffïoedd Dysgu £950

Grant Ffïoedd £900

Yn yr Alban

£1,385

Benthyciad Ffïoedd Dysgu £710

Grant Ffïoedd £675

£4,625

Benthyciad Ffïoedd Dysgu £2,215

Grant Ffïoedd £2,410

£4,625

Benthyciad Ffïoedd Dysgu £2,215

Grant Ffïoedd £2,410

Yng Ngogledd Iwerddon

Amherthnasol

£4,625

Benthyciad Ffïoedd Dysgu £2,215

Grant Ffïoedd £2,410

£4,625

Benthyciad Ffïoedd Dysgu £2,215

Grant Ffïoedd £2,410

Ffurflen Gais Benthyciad Ffi Dysgu

Os yr ydych eisoes wedi ceisio am gyllid myfyriwr, y ffordd gyflymaf a’r hawsaf i newid swm y Benthyciad Ffi Dysgu yr ydych am ei fenthyg yw i fewngofnodi i’ch cyfrif ar-lein ar yn ail, gallwch gwblhau a dychwelyd y ffurflen yma.

Llog ar eich Benthyciad Ffi Dysgu

Caiff llog ei godi ar eich Benthyciad Ffi Dysgu o’r diwrnod cyntaf bydd yr arian yn cael ei dalu i’ch prifysgol neu goleg hyd nes bod y benthyciad yn cael ei ad-dalu yn llawn neu ei ganslo.

Gallwch ddarganfod pa log fydd yn cael ei godi arnoch drwy fynd i GOV.UK.

Sut caiff ei dalu?

Caiff y Benthyciad Ffioedd Dysgu a'r Grant Ffioedd (os yn berthnasol) eu talu'n uniongyrchol i'ch prifysgol neu goleg.

Unrhyw beth arall y dylech ei wybod?

Nid yw’r Benthyciad Ffi Dysgu wedi ei asesu ar incwm, felly golyga nad yw eich hawl yn dibynnu ar incwm eich cartef. Os yr ydych yn tynnu'n ôl o’ch prifysgol neu goleg wedi i chi fynychu ar ddiwrnod cyntaf y tymor, efallai y byddwch yn atebol i dalu peth o'r ffioedd. Os oes angen i chi drafod hyn ymhellach, cysylltwch gyda’ch prifysgol neu goleg.^ Nôl i’r brig