Bwrsari Gwaith Cymdeithasol

Mae Gofal Cymdeithasol Cymru yn rheoli y cynllun bwrsariaeth gwaith cymdeithasol i fyfyrwyr sy’n astudio gradd israddedig gymeradwy neu gwrs gradd meistr mewn gwaith cymdeithasol. Gall myfyrwyr sydd yn astudio cwrs cymeradwy gradd Meistr mewn gwaith cymdeithasol hefyd dderbyn bwrsariaeth ychwanegol wedi asesu yn ôl incwm.

Pwy i gysylltu â nhw am ragor o wybodaeth

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am gymhwysedd ar gyfer bwrsariaeth gwaith cymdeithasol gallwch gysylltu gyda Tîm Ariannu Myfyrwyr a Grantiau, Gofal Cymdeithasol Cymru ar:

Ffôn: 029 2078 0698
Minicom: 029 2078 0680
Ebost: studentfundingandgrants@socialcare.wales
Dolen: www.gofalcymdeithasol.cymru/gyrfaoedd/ariannu-myfyrwyr^ Nôl i’r brig