Delwedd o: grŵp o fyfyrwyr

Bwrsari GIG


Os yr ydych ar gwrs sy’n arwain at gymhwyster mewn meddygaeth, deintyddiaeth neu ofal iechyd yna efallai y byddwch yn gallu cael bwrsari o’r Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol (GIG).

Caiff Bwrsariaethau GIG eu trin gan Wasanaethau Gwobrwyo Myfyriwr. Unwaith yr ydych yn cael cynnig lle hyfforddiant a gomisiynwyd gan GIG, bydd Gwasanaethau Gwobrwyo Myfyriwr yn cysylltu â chi i ddweud wrthych sut i wneud cais.

Gyda phwy i gysylltu i gael rhagor o wybodaeth am Fwrsarïau’r GIG

Mae Gwasanaethau Gwobrwyo Myfyriwr yn darparu Bwrsariaethau GIG i Fyfyrwyr yng Nghymru.

Ymwelwch â’r wefan i ddarganfod mwy o wybodaeth neu ffoniwch hwy ar 029 2090 5380.

Bwrsariaethau ac ysgoloriaethau

Nôl i’r ddewislen

^ Nôl i’r brig