Delwedd o: myfyriwr wrth ddesg

Addysg Gychwynnol i Athrawon Ôl-raddedig


Os yr ydych yn fyfyriwr sy’n parhau ar gwrs llawn-amser ôl-raddedig TG, yn dibynnu ar incwm eich cartref, efallai y byddwch yn gymwys i dderbyn Grant Dysgu Llywodraeth Cymru fyny hyd at £5,161 (wele costau byw).

Hwyrach eich bod chi’n gymwys hefyd i gael rhai cymhellion ITE (gofynnwch i’ch prifysgol am y rhain).

Mae Lwfansau Myfyrwyr Anabl ar gael os oes gennych anabledd, cyflwr iechyd tymor hir, cyflwr iechyd meddwl neu anhawster dysgu penodol. Gallai hyn gynnwys Anhwylder Sbectrwm Awtistig.

^ Nôl i’r brig