Delwedd o: myfyriwr mewn gweithdy

Pa gymorth ariannol sydd ar gael?

Os yr ydych yn fyfyriwr llawn-amser newydd, darganfyddwch pa gyllid myfyriwr yr allech ei gael.

Mae grantiau ychwanegol ar gael i’ch cynorthwyo gyda’ch astudiaethau, yn dibynnu ar eich amgylchiadau personol.

Canllawiau

Mae’r canllaw yma ar gyfer myfyrwyr sydd yn cael benthyciad. Mae’n bwysig iawn eich bod yn darllen y canllaw yma’n ofalus cyn gwneud cais am gyllid myfyriwr.^ Nôl i’r brig