Sut mae gwneud cais am gefnogaeth ffi a Grant Cwrs

Mae’r ffordd yr ydych yn ceisio am gefnogaeth ffi a Grant Cwrs fel myfyriwr sy’n parhau yn dibynnu ar ba bryd wnaeth eich cwrs ddechrau.

Pryd wnaeth eich cwrs ddechrau?

Cyrsiau wnaeth ddechrau o 1 Medi 2014 ymlaen

Y ffordd gyflymaf a’r hawsaf o wneud cais ydy ar-lein

  1. Os nad oes gennych gyfrif Cyllid Myfyriwr, bydd angen i chi greu cyfrif
  2. Mewngofnodi i’ch cyfrif Cyllid Myfyriwr a chyflwyno eich cais
  3. Darparu tystiolaeth i ni gydag unrhyw dystiolaeth angenrheidiol
  4. Arwyddo a dychwelyd y Ffurflen Datganiad Ar-lein

Er ein bod ni’n argymell gwneud cais ar-lein, mae gennym ffurflen gais ar bapur os yr ydych angen un. Ymwelwch â'n tudalen Ffurflenni Defnyddiol i lwytho ffurflenni a nodiadau canllaw i lawr.

Cyrsiau wnaeth ddechrau cyn 1 Medi 2014

Wedi ceisio o’r blaen

Cwblhau y ffurflen ganlynol ar gyfer y flwyddyn academaidd yr ydych yn ceisio amdani:

Ar gyfer y flwyddyn academaidd 2017/18

Ar gyfer y flwyddyn academaidd 2016/17

Gwneud cais am y tro cyntaf

Cwblhewch y ffurflen ganlynol ar gyfer y flwyddyn academaidd yr ydych yn ceisio amdani:

Ar gyfer y flwyddyn academaidd 2017/18

Ar gyfer y flwyddyn academaidd 2016/17

Prifysgol Agored

Os yr ydych yn fyfyriwr Prifysgol Agored ac fe wnaethoch ddechrau euch cwrs cyn 1 Medi 2014, bydd angen i chi wneud cais drwy’r Brifysgol Agored am eich cefnogaeth ariannol. Gallwch gysylltu gyda’r Brifysgol Agored dros y ffôn ar 0300 303 5303 neu ymweld â www.open.ac.uk.^ Nôl i’r brig