Cymorth gyda chostau byw - 2020 i 2021

Mae’r dudalen hon yn esbonio’r cyllid myfyrwyr sydd ar gael i fyfyrwyr rhan-amser a ddechreuodd eu cwrs ar 1 Awst 2019 neu wedi hynny..

Grant Dysgu a Benthyciad Cynnal Llywodraeth Cymru

Gallwch wneud cais am Grant Dysgu Llywodraeth Cymru a Benthyciad Cynhaliaeth i helpu gyda chostau byw, fel bwyd, llyfrau, rhent a threuliau eraill wrth i chi astudio.

Wnawn ni cyfrifo faint o Grant Dysgu Llywodraeth Cymru allwch chi ei gael ac yna bydd gweddill eich cyllid i fyfyrwyr yn cael ei ddyfarnu fel Benthyciad Cynhaliaeth.

Faint medrwch ei gael?

Mae'r tabl canlynol yn dangos yr uchafswm y gallwch ei gael yn seiliedig ar ddwyster eich cwrs ac incwm cartref.

Rhaid i chi fod yn astudio ar ddwyster cwrs o leiaf 25% i gael WGLG a Benthyciad Cynnal.

Esiampl o
ddwyster cwrs
Incwm
cartref
Grant Dysgu Llywodraeth
Cymru
Benthyciad
cynnal
Cyfanswm

25%

£25,000 neu lai

£1,500

£311.25

£1,811.25

25%

£45,000

£769.25

£1,042

£1,811.25

25%

£59,200 neu fwy

£250

£1,561.25

£1,811.25

50%

£25,000 neu lai

£3,000

£622.50

£3,622.50

50%

£45,000

£1,538.50

£2,084

£3,622.50

50%

£59,200 neu fwy

£500

£3,122.50

£3,622.50

75% neu fwy

£25,000 neu lai

£4,500

£933.75

£5,433.75

75% neu fwy

£45,000

£2,307.75

£3,126

£5,433.75

75% neu fwy

£59,200 neu fwy

£750

£4,683.75

£5,433.75

Darganfyddwch Darganfyddwch sut a phryd mae ceisio^ Nôl i’r brig