Cymorth gyda chostau byw - 2020 i 2021

Mae’r dudalen hon yn esbonio’r cyllid myfyrwyr sydd ar gael i fyfyrwyr rhan-amser a ddechreuodd eu cwrs ar 1 Awst 2018 neu wedi hynny.

Diweddariad COVID-19

Os ydych chi’n gorfod astudio ar-lein o’r cartref yn 2020 i 2021 yn hytrach na mynychu’ch cwrs ar y campws yn eich prifysgol neu goleg, bydd dal gennych hawl i Fenthyciad Cynhaliaeth ac unrhyw grantiau rydych chi’n cymhwyso amdanynt.

Bydd eich cyllid i fyfyrwyr yn cael ei dalu i chi yn ôl yr arfer, fel petaech yn astudio ar y safle yn eich prifysgol neu goleg.

Os ydy’ch amgylchiadau wedi newid ac y byddwch chi bellach yn byw adref gyda rhieni yn hytrach na’ch llety eich hun, bydd angen i chi ddiweddaru manylion eich lleoliad byw yn eich cyfrif ar-lein.

Bydd angen i chi hefyd ddiweddaru’ch cais os oeddech i fod astudio dramor eleni ond byddwch chi bellach yn aros yn y DU i astudio ar-lein gyda’ch darparwr tramor.

Mae angen i chi wneud yn siŵr bod gennym y wybodaeth gywir am ble byddwch chi’n byw bob tymor, neu gallai fod rhaid i chi ad-dalu unrhyw gyllid a ordalwyd i chi.

Gallwch ddiweddaru’r wybodaeth hon trwy lofnodi i mewn i’ch cyfrif ar-lein nawr.

Grant Dysgu a Benthyciad Cynnal Llywodraeth Cymru

Gallwch wneud cais am Grant Dysgu Llywodraeth Cymru a Benthyciad Cynhaliaeth i helpu gyda chostau byw, fel bwyd, llyfrau, rhent a threuliau eraill wrth i chi astudio.

Wnawn ni cyfrifo faint o Grant Dysgu Llywodraeth Cymru allwch chi ei gael ac yna bydd gweddill eich cyllid i fyfyrwyr yn cael ei ddyfarnu fel Benthyciad Cynhaliaeth.

Faint medrwch ei gael?

Mae'r tabl canlynol yn dangos yr uchafswm y gallwch ei gael yn seiliedig ar ddwyster eich cwrs ac incwm cartref.

Rhaid i chi fod yn astudio ar ddwyster cwrs o leiaf 25% i gael WGLG a Benthyciad Cynnal.

Esiampl o
ddwyster cwrs
Incwm
cartref
Grant Dysgu Llywodraeth
Cymru
Benthyciad
cynnal
Cyfanswm

25%

£25,000 neu lai

£1,500

£311.25

£1,811.25

25%

£45,000

£769.25

£1,042

£1,811.25

25%

£59,200 neu fwy

£250

£1,561.25

£1,811.25

50%

£25,000 neu lai

£3,000

£622.50

£3,622.50

50%

£45,000

£1,538.50

£2,084

£3,622.50

50%

£59,200 neu fwy

£500

£3,122.50

£3,622.50

75% neu fwy

£25,000 neu lai

£4,500

£933.75

£5,433.75

75% neu fwy

£45,000

£2,307.75

£3,126

£5,433.75

75% neu fwy

£59,200 neu fwy

£750

£4,683.75

£5,433.75

Darganfyddwch Darganfyddwch sut a phryd mae ceisio^ Nôl i’r brig