Cefnogaeth ffi


Mae’r gefnogaeth ffi sydd ar gael i chi yn dibynnu ar pryd wnaethoch ddechrau ar eich cwrs. A wnaethoch ddechrau ar eich cwrs:

Benthyciad Ffi Dysgu

Fel myfyriwr rhan-amser sy’n parhau neu fyfyriwr rhan-amser sydd yn dysgu o bell wnaeth ddechrau ar eich cwrs ar neu wedi Medi 1 2014, fe allech gael Benthyciad Ffi Dysgu i’ch help chi i dalu eich ffioedd dysgu.

Faint allwch ei gael?

Eich lleoliad astudioUchafswm Benthyciad Ffi Dysgu ar gael yn 2017/18Uchafswm Ffi Dysgu ar gael yn 2016/17
Os yr ydych mewn prifysgol neu goleg Cymraeg neu’n astudio mewn Prifysgol Agored £2,625 £2,625
Os yr ydych mewn prifysgol neu goleg DU tu allan i Gymru £6,935 £6,750
Os yr ydych mewn prifysgol neu goleg wedi ei ariannu’n breifat tu allan i Gymru £4,625 £4,500

Os mae’r ffi dysgu sydd yn cael ei godi gan eich prifysgol neu goleg yn fwy na’r Benthyciad Ffi Dysgu sydd ar gael, yna bydd yn rhaid i chi ariannu’r gwahaniaeth eich hun (efallai mai dyma fydd yr achos ar gyfer prifysgol neu goleg wedi ei ariannu’n breifat).

Rhaid i chi hefyd fod yn astudio dwyster cwrs ar gyfartaledd o o leiaf 25% i dderbyn Grant Cwrs.

Sut caiff ei dalu?

Rydym yn talu’r Benthyciad Ffi Dysgu yn uniongyrchol i’ch prifysgol neu goleg mewn tri rhandaliad o fewn y flwyddyn academaidd. Caiff y taliad cyntaf o’ch Benthyciad Ffi Dysgu ei wneud wedi i ni dderbyn cadarnhad oddi wrth eich prifysgol neu goleg eich bod yn bresennol.

Ad-daliadau

Rhaid i chi ad-dalu ech Benthyciad Ffi Dysgu gan gynnwys unrhyw log. Caiff y llog ei ychwanegu i’ch balans benthyciad o’r diwrnod cafodd y taliad cyntaf o’ch benthyciad ei wneud i’ch prifysgol neu goleg.

Canllawiau defnyddiol

Rydym wedi creu canllaw cyflym sy’n esbonio’r ffeithiau allweddol am y grantiau sydd ar gael i fyfyrwyr rhan-amser.

Mae’r canllaw yma yn darparu gwybodaeth am y cefnogaeth ariannol sydd ar gael i fyfyrwyr rhan-amser yn .

Gallwch hefyd weld ein ffilm:

Grant ffi

Fel myfyriwr rhan–amser sy’n parhau wnaeth ddechrau ar eich cwrs cyn 1 o Fedi 2014, fe allech gael Grant Ffi i helpu talu eich ffioedd dysgu.

Faint allwch ei gael?

Mae swm y Grant Ffi sydd ar gael i chi yn dibynnu ar ddwyster eich cwrs

Mae’r tabl isod yn gosod uchafswm Grant Ffi y gallech ei dderbyn, ar sail dwyster eich astudiaeth.

Dwyster CwrsMuchafswm Grant Ffi ar gael
50%-59% £690
60%-74% £820
75% eu fwy £1,025


Mae faint y gallwch ei gael hefyd yn cael ei effeitiho gan eich incwm a / incwm eich partner.

Incwm CartrefSwm Grant Ffi
Llai na £16,865 Uchafswm Grant Ffi
£16,865 i £25,435 Grant Ffi Rhannol (o leiaf £50)
Mwy na £25,435 Dim Grant Ffi

Sut caiff ei dalu?

Caiff y Grant Ffi ei dalu’n uniongyrchol i’ch prifysgol neu goleg.

Canllawiau defnyddiol

Rydym wedi cynhyrchu canllaw cyflym sydd yn esbonio’r ffeithiau allweddol ar gael i fyfyrwyr rhan-amser.

Mae’r canllaw yma yn darparu gwybodaeth am y cefnogaeth ariannol sydd ar gael i fyfyrwyr rhan-amser.

^ Nôl i’r brig