Cefnogaeth ffi


Os wnaethoch ddechrau eich cwrs cyn 1 Medi 2014, dylech gysylltu â ni am ragor o wybodaeth.

Benthyciad Ffi Dysgu

Parhau i ddarllen am ragor o wybodaeth neu ewch yn syth i Sut a phryd mae ceisio

Fel myfyriwr rhan-amser sy’n parhau neu fyfyriwr rhan-amser sydd yn dysgu o bell wnaeth ddechrau ar eich cwrs ar neu wedi Medi 1 2014, fe allech gael Benthyciad Ffi Dysgu i’ch help chi i dalu eich ffioedd dysgu.

Faint allwch ei gael?

Eich lleoliad astudioBenthyciad Ffi Dysgu ar gael yn 2018/19
Os yr ydych mewn prifysgol neu goleg Cymraeg neu’n astudio mewn Prifysgol Agored £2,625
Os yr ydych mewn prifysgol neu goleg DU tu allan i Gymru £6,935
Os yr ydych mewn prifysgol neu goleg wedi ei ariannu’n breifat tu allan i Gymru £4,625

Os mae’r ffi dysgu sydd yn cael ei godi gan eich prifysgol neu goleg yn fwy na’r Benthyciad Ffi Dysgu sydd ar gael, yna bydd yn rhaid i chi ariannu’r gwahaniaeth eich hun (efallai mai dyma fydd yr achos ar gyfer prifysgol neu goleg wedi ei ariannu’n breifat).

Rhaid i chi hefyd fod yn astudio dwyster cwrs ar gyfartaledd o o leiaf 25% i dderbyn Grant Cwrs.

Sut caiff ei dalu?

Rydym yn talu’r Benthyciad Ffi Dysgu yn uniongyrchol i’ch prifysgol neu goleg mewn tri rhandaliad o fewn y flwyddyn academaidd. Caiff y taliad cyntaf o’ch Benthyciad Ffi Dysgu ei wneud wedi i ni dderbyn cadarnhad oddi wrth eich prifysgol neu goleg eich bod yn bresennol.

Ad-daliadau

Rhaid i chi ad-dalu ech Benthyciad Ffi Dysgu gan gynnwys unrhyw log. Caiff y llog ei ychwanegu i’ch balans benthyciad o’r diwrnod cafodd y taliad cyntaf o’ch benthyciad ei wneud i’ch prifysgol neu goleg.

Medrwch gael rhagor o wybodaeth am ad-dalu'ch benthyciad myfyriwr a pha log fyddwch chi'n codi trwy ymweld â'n Canllaw Ad-dalu Dechrau Cyflym

Canllawiau defnyddiol

Mae’r canllaw yma yn darparu gwybodaeth am y cefnogaeth ariannol sydd ar gael i fyfyrwyr rhan-amser.

^ Nôl i’r brig