Benthyciad Ffi Dysgu - 2020 i 2021


Parhau i ddarllen am ragor o wybodaeth neu ewch yn syth i Sut a phryd mae ceisio

Fel myfyriwr rhan-amser sy’n parhau neu fyfyriwr rhan-amser sydd yn dysgu o bell wnaeth ddechrau ar eich cwrs ar neu wedi Medi 1 2014, fe allech gael Benthyciad Ffi Dysgu i’ch help chi i dalu eich ffioedd dysgu.

Faint allwch ei gael?

Eich lleoliad astudio Benthyciad Ffi Dysgu ar gael yn 2020 i 2021
Os yr ydych mewn prifysgol neu goleg Cymraeg neu’n astudio mewn Prifysgol Agored £2,625
Os yr ydych mewn prifysgol neu goleg DU tu allan i Gymru £6,935
Os yr ydych mewn prifysgol neu goleg wedi ei ariannu’n breifat tu allan i Gymru £4,625

Os mae’r ffi dysgu sydd yn cael ei godi gan eich prifysgol neu goleg yn fwy na’r Benthyciad Ffi Dysgu sydd ar gael, yna bydd yn rhaid i chi ariannu’r gwahaniaeth eich hun (efallai mai dyma fydd yr achos ar gyfer prifysgol neu goleg wedi ei ariannu’n breifat).

Rhaid i chi hefyd fod yn astudio dwyster cwrs ar gyfartaledd o o leiaf 25% i dderbyn Grant Cwrs.

Gall prifysgolion a cholegau osod lefel ffioedd dysgu eu hun ac nid oes cyfyngiad i'r swm y gallant godi. Rhaid i gwrs mewn prifysgol neu goleg preifat fod wedi ei ddynodi'n benodol gan Lywodraeth Cymru i chi fod yn gallu cael cyllid myfyriwr.

Sut caiff ei dalu?

Rydym yn talu’r Benthyciad Ffi Dysgu yn uniongyrchol i’ch prifysgol neu goleg mewn tri rhandaliad o fewn y flwyddyn academaidd. Caiff y taliad cyntaf o’ch Benthyciad Ffi Dysgu ei wneud wedi i ni dderbyn cadarnhad oddi wrth eich prifysgol neu goleg eich bod yn bresennol.

Gall prifysgolion a cholegau osod lefel ffioedd dysgu eu hun ac nid oes cyfyngiad i'r swm y gallant godi. Rhaid i gwrs mewn prifysgol neu goleg preifat fod wedi ei ddynodi'n benodol gan Lywodraeth Cymru i chi fod yn gallu cael cyllid myfyriwr.

Ad-daliadau

Rhaid i chi ad-dalu ech Benthyciad Ffi Dysgu gan gynnwys unrhyw log. Caiff y llog ei ychwanegu i’ch balans benthyciad o’r diwrnod cafodd y taliad cyntaf o’ch benthyciad ei wneud i’ch prifysgol neu goleg.

Gallwch ganfod rhagor o wybodaeth am ad-dalu benthyciadau myfyrwyr ar www.gov.uk/ad-dalu-eich-benthyciad-myfyrwyr

^ Nôl i’r brig