Cymorth gyda chostau byw - 2019/20

Mae’r dudalen hon yn esbonio’r grant a’r benthyciad sydd ar gael i fyfyrwyr rhan-amser a ddechreuodd eu cwrs ar 1 Awst 2018 neu wedi hynny.

Grant Dysgu a Benthyciad Cynnal Llywodraeth Cymru

Gallwch wneud cais am Grant Dysgu Llywodraeth Cymru a Benthyciad Cynhaliaeth i helpu gyda chostau byw, fel bwyd, llyfrau, rhent a threuliau eraill wrth i chi astudio.

Wnawn ni cyfrifo faint o Grant Dysgu Llywodraeth Cymru allwch chi ei gael ac yna bydd gweddill eich cyllid i fyfyrwyr yn cael ei ddyfarnu fel Benthyciad Cynhaliaeth.

Faint medrwch ei gael?

Mae'r tabl canlynol yn dangos yr uchafswm y gallwch ei gael yn seiliedig ar ddwyster eich cwrs ac incwm cartref.

Rhaid i chi fod yn astudio ar ddwyster cwrs o leiaf 25% i gael WGLG a Benthyciad Cynnal.

Esiampl o
ddwyster cwrs
Incwm
cartref
Grant Dysgu Llywodraeth
Cymru
Benthyciad
cynnal
Cyfanswm

25%

£25,000 neu lai

£1,500.00

£203.75

£1,703.75

25%

£45,000

£769.25

£934.50

£1,703.75

25%

£59,200 neu fwy

£250.00

£1,453.75

£1,703.75

50%

£25,000 neu lai

£3,000.00

£407.50

£3,407.50

50%

£45,000

£1,538.50

£1,869.00

£3,407.50

50%

£59,200 neu fwy

£500.00

£2,907.50

£3,407.50

75% neu fwy

£25,000 neu lai

£4,500.00

£611.25

£5,111.25

75% neu fwy

£45,000

£2,307.75

£2,803.50

£5,111.25

75% neu fwy

£59,200 neu fwy

£750.00

£4,361.25

£5,111.25

Darganfyddwch Darganfyddwch sut a phryd mae ceisio^ Nôl i’r brig