Bwrsariaethau ac Ysgoloriaethau (yn cynnwys GIC)


Bwrsariaethau

Gall rhai prifysgolion a cholegau gynnig bwrsariaethau neu ysgoloriaethau dewisol yn ychwanegol i’ch Benthyciad Ffi Dysgu, Grant Ffi neu Grant Cwrs. Mae’r swm yr ydych yn gymwys ar ei gyfer yn cael ei bennu gan eich prifysgol neu goleg. Gallwch siarad gyda’ch Gwasanaeth Cefnogaeth Myfyriwr i weld pa gymorth ariannol ychwanegol efallai fydd ar gael i chi.

Bwrsariaethau GIC

Os yr ydych ar gwrs sy’n arwain at gymhwyster mewn meddygaeth, deintyddiaeth neu ofal iechyd yna efallai y byddwch yn gallu cael bwrsari o’r Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol (GIG). Os yr ydych yn cael bwrsari GIG, nid oes mod i chi dderbyn nawdd rhan-amser gan Gyllid Myfyrwyr Cymru.

Caiff Bwrsariaethau GIG eu trin gan Wasanaethau Gwobrwyo Myfyriwr.

Unwaith yr ydych yn cael cynnig lle hyfforddiant a gomisiynwydgan GIG, bydd Gwasanaethau Gwobrwyo Myfyriwr yn cysylltu â chi i ddweud wrthych sut i wneud cais. Mae Gwasanaethau Gwobrwyo Myfyriwr yn darparu Bwrsariaethau GIG i Fyfyrwyr yng Nghymru.

Ymwelwch â’r wefan i ddarganfod mwy o wybodaeth neu ffoniwch hwy ar 029 2090 5380.

^ Nôl i’r brig