Grant Oedolyn Dibynnol


Mae Grant Oedolion Dibynnol (ADG) yn helpu tuag at gostau sy’n gysylltiedig â’ch cwrs os oes gennych oedolyn sy'n dibynnu arnoch chi’n ariannol.

Faint allwch ei gael?

Uchafswm y Grant Oedolyn Dibynnol allwch ei dderbyn yw £2,049 y flwyddyn.

Gallwch ond wneud cais am Grant Oedolyn Dibynnol os oes gennych bartner neu oedolyn arall sydd yn ddibynnol yn ariannol arnoch chi.

Gallwch ond wneud cais am y grant yma ar gyfer un oedolyn dibynnol. Os oes gennych fwy nag un oedolyn sy’n ddibynnol fe fyddwch ond yn derbyn y Grant Oedolyn Dibynnol unwaith. Mae'r swm sydd ar gael i chi yn dibynnu ar ddwyster eich cwrs ac incwm cartref

Gofynnir i chi am y wybodaeth yma pan fyddwch chi'n ceisio.

Dwyster cwrsUchafswm Grant Oedolyn Dibynnol ar gael

50%-59%

£1,366

60%-74%

£1,639.20

75% neu fwy

£2,049

Sut caiff ei dalu?

Caiff ADG ei dalu mewn i’ch cyfrif banc.

Cyn caiff eich taliad cyntaf ei wneud, bydd rhaid i chi wneud yn siŵr bod eich prifysgol neu goleg yn cwblhau adran 3 o’r ffurflen Grantiau Rhan-Amser ar gyfer Dibynyddion (PTGFD) pan fyddwch yn dechrau. Dychwelwch hwn a chaiff eich taliad cyntaf ei wneud wedi i’r ffurflen yma gael ei phrosesu.

Unrhyw beth arall y dylech chi ei wybod?

Medrwch ond wneud cais am y grant yma am un oedolyn sy'n ddibynnol arnoch. Os oes gennych fwy nag un oedolyn sy’n ddibynnol arnoch, byddwch yn dal i dderbyn yr ADG unwaith yn unig.

Rhaid i chi fod yn astudio ar ddwyster cwrs o leiaf 50% i fod yn gymwys ar gyfer ADG.

Nid oes angen talu ADG yn ôl oni bai eich bod chi'n gadael eich cwrs neu os oes newid yn eich amgylchiadau sy'n arwain at or-daliad

Darganfyddwch Sut a phryd mae ceisio

^ Nôl i’r brig