Grant Cwrs


Os yr ydych yn fyfyriwr rhan-amser neu’n fyfyriwr rhan-amser sy’n dysgu o bell (gan gynnwys y Brifysgol Agored) sy’n dechrau eich cwrs yn y flwyddyn academaidd 2016/17, fe allech gael Grant Cwrs i’ch helpu gyda chostau perthynol megis llyfrau a theithio. Nid oes angen talu’r Grant Cwrs yn ôl.

Parhau i ddarllen am fwy o wybodaeth neu ewch yn syth i sut mae ceisio a ffurflenni eraill.

Faint allwch ei gael?


Fe allech gael Grant Cwrs fyny hyd at £1,155.

Mae’r hyn a gewch wedi ei selio ar eich incwm (ac incwm eich partner os yn berthnasol):

Incwm CartrefSwm Grant Cwrs
Llai na £26,095 Uchafswm Grant Cwrs o £1,155
£26,095 i £28,180 Grant Cwrs Rhannol (o leiaf £50)
Mwy na £28,180 Dim Grant Cwrs

Rhaid i chi hefyd fod yn astudio dwyster cwrs ar gyfartaledd o o leiaf 50% i dderbyn Grant Cwrs.

Sut caiff ei dalu?

Caiff y Cwrs Grant ei dalu’n un lwmp swm yn uniongyrchol i’ch cyfrif banc ar ddechrau'r tymor. I hyn i ddigwydd mae angen i chi gofrestru ar eich cwrs a’ch prifysgol neu goleg i gadarnhau eich bod yn bresennol.

Sut mae gwneud cais

Myfyrwyr newydd yn 2017/18

Y ffordd cyflymaf a’r hawsaf o wneud cais ydy ar-lein.

Mae pedwar cam o geisio ar-lein:

  1. Os nad oes eisoes gennych gyfrif Cyllid Myfyriwr, bydd angen i chi greu cyfrif
  2. Mewngofnodwchi i’ch cyfrif Cyllid Myfyriwr a chyflwyno eich cais
  3. Darparwch i ni unrhyw dystiolaeth angenrheidiol
  4. Arwyddwch a dychwelwch y Ffurflen Datganiad Ar-lein

Er ein bod ni’n argymell gwneud cais ar-lein, mae gennym ffurflen gais ar bapur os yr ydych angen un. Ymwelwch â'n tudalen Ffurflenni Defnyddiol i lwytho ffurflenni a nodiadau canllaw i lawr.

Myfyrwyr newydd yn 2016/17

Os yr ydych wedi ceisio ar-lein am Fenthyciad Ffi Dysgu ac fe wnaethoch nodi y byddech yn dymuno ceisio am Gwrs Grant, gallwch llwytho cais Grant Cwrs o’ch cyfrif ar-lein.

Ar yn ail, gallwch wneud cais am Grant Cwrs drwy gwblhau y ffurflen ganlynol:

Ffurflenni eraill

Os ydych chi neu eich partner yn derbyn rhai buddiannau gwladol ac yn methu anfon tystiolaeth i gadarnhau'r rhain gyda’ch cais, mae angen i chi hefyd gwblhau’r ffurflen yma:

Os mae angen i chi ddweud wrthym am unrhyw newid yn eich amgylchiadau drwy’r flwyddyn, er enghraifft newid yn eich cwrs neu’r brifysgol neu’r coleg yr ydych yn ei mynychu, bydd angen i chi gwblhau’r ffurflen yma:

^ Nôl i’r brig