Benthyciad Ffi Dysgu


Os yr ydych yn fyfyriwr rhan-amser newydd, neu’n fyfyriwr dysgu rhan-amser o bell (yn cynnwys y Brifysgol Agored), fe allech gael Benthyciad Ffi Dysgu i helpu talu eich ffioedd dysgu.

Parhewch i ddarllen am fwy o wybodaeth neu ewch yn syth i sut mae gwneud cais.

Faint gallwch ei dderbyn?

Eich lleoliad astudioUchafswm Benthyciad Ffi Dysgu ar gael yn 2017/18Uchafswm Ffi Dysgu ar gael yn 2016/17

Os yr ydych mewn prifysgol neu goleg Cymraeg neu’n astudio mewn Prifysgol Agored

£2,625

£2,625

Os yr ydych mewn prifysgol neu goleg DU tu allan i Gymru

£6,935

£6,750

Os yr ydych mewn prifysgol neu goleg wedi ei ariannu’n breifat tu allan i Gymru

£4,625

£4,500

Os mae’r ffi dysgu sydd yn cael ei godi gan eich prifysgol neu goleg yn fwy na’r Benthyciad Ffi Dysgu sydd ar gael, yna bydd yn rhaid i chi ariannu’r gwahaniaeth eich hun (efallai mai dyma fydd yr achos ar gyfer prifysgol neu goleg wedi ei ariannu’n breifat).

Rhaid i chi hefyd fod yn astudio dwyster cwrs ar gyfartaledd o o leiaf 25% i dderbyn Grant Cwrs.

Sut caiff ei dalu?

Rydym yn talu Benthyciad Ffi Dysgu yn uniongyrchol i’ch prifysgol neu goleg mewn tri rhandaliad o fewn y flwyddyn academaidd. Caiff taliad cyntaf o’r Benthyciad Ffi Dysgu ei wneud wedi i ni dderbyn cadarnhad oddi wrth eich prifysgol neu goleg eich bod yn bresennol ar eich cwrs.

Ad-daliad

Rhaid i chi ad-dalu eich Benthyciad Ffi Dysgu gan gynnwys unrhyw log. Caiff llog ei ychwanegu i’ch balans benthyciad o’r dyddiad caiff y taliad benthyciad cyntaf ei wneud i’ch prifysgol neu goleg.

Medrwch gael rhagor o wybodaeth ar ad-daliad eich benthyciad myfyriwr o’r canllaw canlynol.

Sut mae gwneud cais

Ceisio ar-lein

Y ffordd gyflymaf a’r hawsaf o wneud cais ydy ar-lein

  1. Os nad oes gennych gyfrif Cyllid Myfyriwr, bydd angen i chi greu cyfrif
  2. Mewngofnodi i’ch cyfrif Cyllid Myfyriwr a chyflwyno eich cais
  3. Darparu ni gyda thystioaleth angenrheidiol
  4. Arwyddo a dychwelyd y Ffurflen Datganiad Ar-lein

Cais ar bapur

Er ein bod ni’n argymell gwneud cais ar-lein, mae gennym ffurflen gais ar bapur os yr ydych angen un. Ymwelwch â'n tudalen Ffurflenni Defnyddioli lwytho ffurflenni a nodiadau canllaw i lawr.

Ffurflenni eraill

Os ydych chi neu eich partner yn derbyn rhai buddiannau gwladol ac yn methu anfon tystiolaeth i gadarnhau'r rhain gyda’ch cais, mae angen i chi hefyd gwblhau’r ffurflen yma:

Os mae angen i chi ddweud wrthym am unrhyw newid yn eich amgylchiadau drwy’r flwyddyn, er enghraifft newid yn eich cwrs neu’r brifysgol neu’r coleg yr ydych yn ei mynychu, bydd angen i chi gwblhau’r ffurflen yma:

Os yr ydych angen newid swm y Benthyciad Ffi Dysgu yr ydych wedi gofyn amdano, bydd angen i chi gwblhau’r ffurflen yma:

Canllawiau defnyddiol

Rydym wedi cynhyrchu canllaw cyflym sydd yn esbonir ffeithiau allweddol am y benthyciadau sydd ar gael i fyfyrwyr rhan-amser.

Mae’r canllaw yma yn darparu gwybodaeth am y cefnogaeth ariannol sydd ar gael i fyfyrwyr rhan-amser.

Gallwch hefyd weld ein ffilm:

Benthyciadau ar gyfer astudio rhan-amser

Os ydych yn fyfyriwr rhan-amser sy'n parhau, a gychwynnodd ar eich cwrs cyn 1 Medi 2014, gwyliwch ein ffilm er mwyn darganfod sut i ailymgeisio am eich cyllid i fyfyrwyr.

^ Nôl i’r brig