Deall y flwyddyn academaidd

Mae’n bwysig eich bod yn deall a ydych yn fyfyriwr newydd ynteu’n fyfyriwr sy’n parhau a’ch bod yn deall pa flwyddyn academaidd y byddwch ynddi, fel eich bod:

 • cwblhau'r ffurflenni cywir
 • derbyn y cyllid cywir

Gall cwblhau'r ffurflenni anghywir arwain at oedi yn eich cyllid myfyriwr yn cael ei dalu.

Pa flwyddyn academaidd ydych chi?

Mae’r flwyddyn academaidd sydd yn berthnasol i chi, yn dibynnu ar ddyddiad dechrau eich cwrs ar gyfer y flwyddyn honno.

Byddwch yn y flwyddyn academaidd 2020 i 2021 os mae eich cwrs yn dechrau rhwng:

 • 1 Awst 2020 a 31 Gorffennaf 2021

Byddwch yn y flwyddyn academaidd 2019 i 2022 os mae eich cwrs yn dechrau rhwng:

 • 1 Awst 2019 a 31 Gorffennaf 2020

Gwiriwch gyda’ch prifysgol neu goleg os yr ydych yn ansicr pa flwyddyn academaidd yr ydych yn perthyn iddi.

Pryd mae’r flwyddyn academaidd yn dechrau a gorffen

Mae yna bedwar dyddiad dechrau swyddogol mewn pob blwyddyn academaidd gyda phob un yn parhau am 12 mis. Gallwch ddarganfod pa un sy’n berthnasol i chi ar sail:

 • pa flwyddyn academaidd yr ydych yn perthyn iddi
 • dyddiad dechrau eich cwrs
Os mae eich cwrs yn dechrau rhwng: Bydd eich blwyddyn academaidd yn rhedeg o:

1 Awst – 31 Rhagfyr

1 Medi – 31 Awst

1 Ionawr – 31 Mawrth

1 Ionawr – 31 Rhagfyr

1 Ebrill – 30 Mehefin

1 Ebrill – 31 Mawrth

1 Gorffennaf – 31 Gorffennaf

1 Gorffennaf – 30 Mehefin

Ar gyfer y mwyafrif o fyfyrwyr, mae pob blwyddyn academaidd yn rhedeg o’r 1 Medi i 31 Awst. Er hynny, os mae’ch cwrs yn dechrau yn hwyrach yn y flwyddyn academaidd, byddwch yn ystyriol pan yr ydych yn cwblhau unrhyw un o’ch ffurflenni. Er enghraifft:

 • bydd cwrs yn dechrau ar 10 Ebrill 2020 o fewn y flwyddyn academaidd 2019 i 2020 yn rhedeg o 1 Ebrill 2020 i 31 Mawrth 2021.

Gwiriwch gyda’ch prifysgol neu goleg os yr ydych yn ansicr pa flwyddyn academaidd yr ydych yn perthyn iddi.

Amgylchiadau o amgylch myfyrwyr newydd a’r rheiny sy’n parhau

Yn y mwyafrif o achosion, mae’n hawdd adnabod eich hun fel myfyriwr newydd neu sydd yn parhau. Er hynny, mae amgylchiadau sydd angen eu hegluro fel y gallwch ddarganfod y wybodaeth a’r ffurflenni cywir.

Cewch eich dosbarthu fel myfyriwr newydd os yr ydych:

 • yn astudio am y tro cyntaf
 • yn dechrau cwrs rhan-amser Addysg Gychwynnol i Athrawon (ITE) sy'n para llai na 2 flynedd, er enghraifft, cwrs TAR ar neu ar ôl 1 Awst 2020
 • wedi newid eich cwrs o fod yn llawn-amser i fod yn rhan-amser (dull o newid astudio)
 • wedi tynnu'n ôl o’ch cwrs mwyaf diweddar

Cewch eich dosbarthu fel myfyriwr sy’n parhau os yr ydych

 • wedi cymryd hoe o’ch cwrs (nid wedi tynnu’n ôl) ac rydych yn dychwelyd o fewn dwy flynedd academaidd
 • wedi cwblhau cymhwyster lefel isel (HNC, HND, CertHE, DipHE, Gradd Sylfaen neu radd gyffredin heb Anrhydedd) fel rhan o fyfyriwr rhan-amser ac yr ydych yn astudio gradd Anrhydedd rhan-amser heb hoe yn eich astudiaethau. Adnabyddir hyn fel diwedd eich cwrs.

Os yr ydych yn ansicr am y ffurflenni sydd angen eu cwblhau ar sail unrhyw rai o’r rhain neu amgylchiadau, cysylltwch gyda ni i drafod hyn ymhellach.^ Nôl i’r brig