Ffurflenni defnyddiol

Os nad ydych yn gallu defnyddio ein gwasanaethau ar-lein, gallwch ddefnyddio’r ffurflenni yma i geisio am gyllid myfyriwr neu ddarparu gwybodaeth i gefnogi cais. A wnewch chi llwytho i lawr a chadw ffurflenni cyn eu hargraffu os gwelwch yn dda. Nid yw rhai porwyr yn argraffu’r ffurflenni’n gywir pan maent yn cael eu hargraffu o borwr.

Ceisiadau myfyrwyr rhan-amser newydd

Ar gyfer y flwyddyn academaidd 2017/18

Ar gyfer y flwyddyn academaidd 2016/17

Ceisiadai ar gyfer myfyriwr rhan-amser parhaol

Cyrsiau wnaeth ddechrau o 1 Medi 2014 ymlaen

Ar gyfer y flwyddyn academaidd 2017/18

Ar gyfer y flwyddyn academaidd 2016/17

Cyrsiau wnaeth ddechrau cyn 1 Medi 2014

Wedi ceisio o’r blaen

Cwblhewch y ffurflen berthnasol wedi ei seilio ar y flwyddyn academaidd yr ydych yn ceisio amdani.

Ar gyfer y flwyddyn academaidd 2017/18

Ar gyfer y flwyddyn academaidd 2016/17

Ceisio am y tro cyntaf

Cwblhewch y ffurflen berthnasol wedi ei seilio ar y flwyddyn academaidd yr ydych yn ceisio amdani

Ar gyfer y flwyddyn academaidd 2017/18

Ar gyfer y flwyddyn academaidd 2016/17

Ceisio am gefnogaeth ariannol penodol os oes gennych blant, oedolion sy’n ddibynnol neu anabledd

Os yr ydych yn ceisio am gymorth gyda chostau gofal plant

Os yr ydych wedi cwblhau y ffurflen Grantiau rhan-amser i Ddibynyddion (PTGFD) dylech hefyd gwblhau a dychwelyd y ffurflen yma yma:

Tystysgrifau geni neu dystysgrifau mabwysiadu ar gyfer tystioaleth

Os nad oes gennych basport dilys, bydd angen i chi anfon eich Tystysgrif Geni neu Fabwysiadu yn lle. Bydd hefyd angen i chi gwblhau a dychwelyd y ffurflen yma:

Mae’r ffurflen yma’n cynnwys dau ddatganiad ar wahan. Rhaid i Ddatganiad yr Ymgeisydd o Hunaniaeth cael ei harwyddo gennych chi, y myfyriwr, i gadarnhau eich hunaniaeth. Mae’r ffurflen Gadarnhad Hunaniaeth i wirio eich hunaniaeth a rhaid ei chwblhau gan berson sydd ag enw da yn y gymuned sydd wedi eich adnabod am o leiaf dwy flynedd.

Nodwch os gwelwch yn dda: rhaid i’r person yma fod yn gweithio ar hyn o bryd a rhaid iddynt ddarparu rhif teleffon ble maent yn gweithio.

Cadarnhad o fuddion

Os yr ydych chi neu eich partner yn derbyn rhai buddion gwladol ac nid ydych yn gallu anfon tystiolaeth i gadarnhau hyn gyda’ch cais, bydd angen i chi gwblhau’r ffurflen yma:

Newid yn eich amgylchiadau

Os oes angen i chi ddweud wrthym am unrhyw newid yn eich amgylchiadau drwy’r flwyddyn, er enghraifft newid yn eich cwrs neu’r brifysgol neu goleg, bydd angen i chi gwblhau’r ffurflen yma:

Newid swm y Benthyciad Ffi Dysgu wnaethoch ofyn amdano Os yr ydych am newid y swm o Fenthyciad Ffi Dysgu y wnaethoch ofyn amdano, bydd angen i chi gwblhau’r ffurflen yma:

Cyfeiriad dychwelyd

Dylai’r holl ffurflenni papur a thystiolaeth eu dychwelyd i:

Cyllid Myfyrwyr Cymru

Blwch Post 211

Cyffordd Llandudno

LL30 9FU



^ Nôl i’r brig