Delwedd o: myfyrwraig

Newid mewn amgylchiadau

Os mae newid wedi bod yn eich amgylchiadau, rhaid i chi ein hysbysu mor gynted â phosib oherwydd fe all effeithio ar eich hawl.

Y ffordd gyflymaf a hawsaf o wneud newidiadau i’ch cais cyllid i fyfyrwyr yw trwy’ch cyfrif ar-lein.

Os na allwch wneud newidiadau i’ch cais ar-lein, bydd angen i chi anfon ffurflen CO1 atom gyda’r diweddariadau y mae angen i chi eu gwneud.

Os bydd newid mewn amgylchiadau’n golygu y cewch eich talu’n fwy na’r hyn y mae gennych hawl iddo, bydd angen talu’r gordaliad yn ôl. Er enghraifft, os tynnwch yn ôl o’ch cwrs, byddwch ond yn cael y cyllid i fyfyrwyr am yr amser a fynychwyd gennych. Byddwn yn cysylltu â chi yn yr amgylchiadau hyn i drefn cynllun ad-dalu fforddiadwy.^ Nôl i’r brig