Delwedd o: myfyrwraig

Newid mewn amgylchiadau

Os mae newid wedi bod yn eich amgylchiadau, rhaid i chi ein hysbysu mor gynted â phosib oherwydd fe all effeithio ar eich hawl.

Os golyga newid mewn amgylchiadau eich bod yn cael eich talu mwy o arian na'r hyn y mai gennych hawl iddo, yna rhaid ad-dalu'r gor-daliad. Er enghraifft, os yr ydych yn gadael eich cwrs cewch eich ail-asesu am y cyfnod yr ydych wedi ei fynychu. Byddwn yn cysylltu gyda chi yn yr amgylchiadau yma i drefnu cynllun -adl-dalu addas.^ Nôl i’r brig