Delwedd o: myfyrwyr

Bwrsari GIG


Os yr ydych ar gwrs sy’n arwain at gymhwyster mewn meddigyniaeth, deintyddiaeth neu ofal iechyd, efallai y byddwch yn gallu cael bwrsarïau gan GIG Cymru

Os yr ydych yn fyfyriwr yn astudio cwrs wedi ei ariannu gan GIG gallwch dderbyn Benthyciad Cynnal hyd at £4,000 yn 2019/20 oddi wrth Gyllid Myfyrwyr Cwmni.

Am ragor o wybodaeth, siaradwch gyda’ch prifysgol neu goleg, neu ymwelwch â GIG Cymru

Ffioedd dysgu

Caiff ffioedd eu delio gyda hwy yn uniongyrchol gan GIG, ni fydd cefnogaeth ffi oddi wrth Gyllid Myfyrwyr Cymru oni fyddwch yn dewis i astudio mewn rhywle arall yn y DU lle nad oes bwrsari gofal iechyd ar gael.

Sut caiff ei dalu?

Caiff Bwrsari GIG ei hasesu a’i thalu gan Gynllun Bwrsari GIG ac nid gan Gyllid Myfyrwyr Cymru.

Pwy i gysylltu gydag ar gyfer mwy o wybodaeth am Fwrsariaethau GIG:

Mae Gwasanaethau Gwobrwyo Myfyriwr yn darparu Bwrsariaethau GIG i Fyfyrwyr yng Nghymru.

Gallwch ymweld â’i gwefan i ddarganfod rhagor o wybodaeth neu drwy ffonio hwy ar 029 2090 5380.

^ Nôl i’r brig