Delwedd o: dau fyfyriwr mewn bwth

Addysg Gychwynnol i Athrawon Ôl-raddedig


Os yr ydych yn dechrau cwrs TG ôl-raddedig llawn-amser newydd, efallai y byddwch yn gymwys i wneud cais am gefnogaeth ffi dysgu a chymorth gyda’ch costau byw

Fe allech chi hefyd fod yn gymwys i dderbyn rhai cymelliadau ITE (gofynnwch i'ch prifysgol am y rhain).

Mae Lwfansau Myfyrwyr Anabl ar gael os oes gennych anabledd, cyflwr iechyd hir-dymor, cyflwr iechyd meddyliol neu anhawster dysgu penodol. Dylai hyn gynnwys Anhwylder y Sbectrwm Awtistig.

Am ragor o wybodaeth, lawr lwythwch y canllaw i Lwfansau Myfyrwyr Anabl:

^ Nôl i’r brig