Delwedd o: myfyrwyr wrth fwth

Cefnogaeth ffioedd dysgu

Gall myfyrwyr sydd yn astudio mewn prifysgol neu goleg sydd yn cael eu hariannu’n gyhoeddus dalu uchafswm o £9,000.

Gall Benthyciad Ffioedd Dysgu ei gymryd i gwmpasu’r £3,810 cyntaf o’r ffioedd dysgu. Er hynny, os mae eich prifysgol neu goleg yn codi mwy na hyn, gallwch wneud cais am Grant Ffioedd hyd at £5,190 i gwmpasu’r gwahaniaeth.

Gallwch ddewis cymryd y Grant Ffi yn unig ond bydd angen i chi dalu'r £3,810 cyntaf yn uniongyrchol i'r prifysgol neu goleg eich hun.

Nid oes cyfyngiadau ar y swm y gall prifysgolion neu golegau preifat ei godi. Os mae eich cwrs dewisol wedi ei ‘ddynodi’ gan Lywodraeth Cymru gallwch wneud cais am yr uchafswm o Fenthyciad Ffioedd Dysgu o £6,000 ond ni fyddwch yn gymwys am y Grant Ffi.

Os yr ydych chi wedi gwasanaethu am bedair blynedd neu fwy yn y lluoedd arfog ac yn gadael, efallai y byddwch yn gymwys am gefnogaeth ffi o dan gynllun Credyd Dysgu Gwell. Am fanylion pellach ymwelwch www.enhancedlearningcredits.com

Ffurflen gais am Fenthyciad Ffioedd Dysgu

Os yr ydych eisoes wedi gwneud cais am gyllid myfyriwr, y ffordd cyflymaf a’r hawsaf yw newid swm y Benthyciad Ffioedd Dysgu yr ydych am ei fenthyg drwy fewn gofnodi i’ch cyfrif ar-lein.

Ar yn ail, gallwch gwblhau a dychwelyd y ffurflen yma.

Llog ar eich Benthyciad Ffioedd Dysgu

Caiff llog ei godi ar eich Benthyciad Ffi Dysgu o’r diwrnod cyntaf caiff yr arian ei dalu i’ch prifysgol neu goleg hyd nes bydd y benthyciad wedi ei dalu’n llawn neu ei ddileu.

Gallwch ddarganfod faint o log caiff ei godi drwy ymweld â gwefan Benthyciad Ad-dalu Myfyriwr.

Sut caiff ei dalu?

Mae’r Benthyciad Ffi Dysgu a’r Ffi Grant yn cael eu talu yn uniongyrchol i’ch prifysgol neu goleg.

Unrhyw beth arall y dylech ei wybod?

Nid yw’r Benthyciad Ffi Dysgu na’r Ffi Grant wedi eu hasesu ar incwm, sy’n golygu nad yw eich hawl ar y rhain yn dibynnu ar eich incwm cartref.

Os yr ydych yn tynnu'n ôl o’ch prifysgol neu goleg wedi mynychu’r diwrnod cyntaf, efallai y byddwch yn atebol i dalu rhai o’ch ffioedd. Os ydych am drafod hyn ymhellach, cysylltwch gyda’ch prifysgol neu goleg.^ Nôl i’r brig