Delwedd o: myfyrwyr a gliniadur

Faint fydd mynd i'r brifysgol yn ei gostio?

Rhaid i chi fod wedi eich paratoi’n dda ac wedi meddwl am y gost lawn o fynd i brifysgol neu goleg.

Ffioedd dysgu

Bydd ffi dysgu a godir arnoch yn gallu amrywio ar y brifysgol, coleg neu gwrs yr ydych yn ei dewis. Gall eich prifysgol neu goleg gadarnhau yr union swm maent wedi ei godi ar gyfer eich cwrs..

Costau byw

Mae nifer o gostau eraill ynghlwm â mynd i brifysgol, megis:

  • costau llety
  • bwyd
  • dillad
  • llyfrau
  • treuliau teithio

Os oes rhaid i chi symud i ffwrdd oddi cartref yna fe fydd yn rhaid i chi feddwl ymlaen. Sicrhewch eich bod wedi meddwl am gostau llety gan mai hwn fydd y gost fwyaf, yn enwedig os yr ydych wedi penderfynu astudio yn Llundain neu’r ardal gyfagos. Os yr ydych wedi penderfynu aros mewn neuadd breswyl, mae angen i chi gysylltu gyda’ch prifysgol/goleg yn uniongyrchol i drafod hyn.

Bydd angen i chi dalu eich costau llety yn uniongyrchol i’ch prifysgol/goleg eich hun.

I’ch helpu gyda’r costau yma gallwch wneud cais am Grant Dysgu Llywodraeth Cymru, lle nad oes rhaid i chi eu talu yn ôl, ac am Fenthyciad Cynnal, sydd yn rhaid ei dalu’n ôl.

Cymorth gyda chostau byw

Cymorth ychwanegol

Mae hefyd cymorth ar gael i fyfyrwyr sydd â phlant, oedolion sy’n ddibynnol neu anabledd.^ Nôl i’r brig