Delwedd o: myfyrwyr yn cerdded

Myfyrwyr newydd

Cyn i chi gael unrhyw gyllid am eich cwrs addysg uwch yn y brifysgol neu’r coleg, bydd angen i chi fodloni rhai meini prawf cymhwyster.

Holi CMC ynghylch cymhwyster am gyllid i fyfyrwyr

Dysgwch a ydych yn gymwys i gael cyllid i fyfyrwyr.

Ble yr ydych yn byw

Gallwch ymgeisio os ydych chi'n bodloni pob un o'r tri amod a ganlyn:

 • rydych chi'n wladolyn y DU neu mae gennych 'statws preswylydd sefydlog' (dim cyfyngiadau ar ba mor hir y gallwch aros);
 • rydych chi fel arfer yn byw yng Nghymru ar ddiwrnod cyntaf blwyddyn academaidd cyntaf y cwrs (fel arfer cyn 1 Medi); a
 • rydych chi wedi bod yn byw yn y DU am 3 blynedd cyn dechrau'ch cwrs.

Os nad ydych chi’n cwrdd â’r tri amod, gallwch barhau i wneud cais am gefnogaeth os yr ydych yn cwrdd ag anghenion un o’r categorïau preswyl a restrwyd:

 • rydych chi'n wladolyn yr Undeb Ewropeaidd, neu'n aelod o deulu gwladolyn yr Undeb Ewropeaidd;
 • rydych chi'n ffoadur;
 • rydych chi dan ddiogelwch dyngarol (o ganlyniad i gais am loches aflwyddiannus);
 • rydych cael caniatad i aros ar sail bywyd preifat, neu’n aelod o’r teulu o rywun sydd â chaniatad i aros ar sail bywyd preifat;
 • rydych chi'n weithiwr mudol;
 • rydych chi'n blentyn i wladolyn y Swistir; 
 • rydych chi'n blentyn i weithiwr Twrcaidd; neu
 • rydych yn berson diwladwriaeth neu’n aelod o’r teulu o berson diwladwriaeth.

I fod yn gymwys i fod yn berson diwladwriaeth rhaid ei bod wedi byw yn y DU am o leiaf tair blynedd cyn diwrnod cyntaf y flwyddyn academaidd eu cwrs.

Mae'n rhaid eich bod chi fel arfer yn byw yng Nghymru ar ddiwrnod cyntaf blwyddyn academaidd y cwrs hefyd.

Eich cwrs

Rhaid i’ch cwrs arwain at gymhwyster mewn un o’r canlynol:

 • Gradd Gyntaf ee Baglor y Celfyddydau, Gwyddoniaeth neu Addysg (BA, BSc neu BAdd)
 • Gradd Sylfaen
 • Tystysgrif mewn Addysg Uwch
 • Diploma mewn Addysg Uwch (DipHE)
 • Tystysgrif Genedlaethol Uwch (HNC)
 • Diploma Cenedlaethol Uwch (HND)
 • Tystysgrif Uwchraddedig mewn Addysg (PGCE)
 • Addysg Gychwynnol i Athrawon (ITE).

Eich prifysgol neu goleg

Rhaid i'ch prifysgol neu goleg fod:

 • wedi ei ariannu'n gyhoeddus (wedi ei dalu gan y llywodraeth), neu
 • wedi ei ariannu'n breifat ond yn rhedeg cyrsiau unigol sydd wedi eu cymeadwyo gan Lywodraeth Cymru.

Gall prifysgolion a cholegau osod lefel ffioedd dysgu eu hun  ac nid oes cyfyngiad i'r swm y gallant godi. Rhaid i gwrs mewn prifysgol neu goleg preifat fod wedi ei ddynodi'n benodol gan Lywodraeth Cymru i chi fod yn gallu cael cyllid myfyriwr.

Eich oedran

I fod yn gymwys am Fenthyciad Cynnal bydd angen i chi fod o dan 60 oed ar ddiwrnod cyntaf y flwyddyn academaidd o’ch cwrs.

Nid oes terfyn oedran uwch i fod yn gymwys ar gyfer grantiau neu Fenythicad Ffi Dysgu.

Gall y rheolau o amgylch cymhwyster fod yn gymleth, felly os nad ydych chi’n sicr eich bod yn gymwys, gallwch gysylltu gyda ni^ Nôl i’r brig