Cysylltu â ni

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwdau yn y Gymraeg. Ni fydd hyn yn arwain at oedi yn ein hymateb.

Pan fyddwch yn ffonio, bydd angen eich rhif cyfeirnod cwsmer ac ateb cudd arnoch fel y gallwn ddelio gyda’ch galwad mor gyflym ac effeithol‚ phosib.

Myfyrwyr israddedig

Ffôn: 0300 200 4050

Minicom: 0300 100 1693

Ar agor Llun – Gwener (ac eithrio gwyliau banc): 8yb i 6yh

Myfyrwyr ôl-raddedig

Ffôn: 0300 100 0494

Minicom: 0300 100 1693

Ar agor Llun – Gwener (ac eithrio gwyliau banc): 8yb i 6yh

Ymholiadau ad-dalu

Ffôn: 0300 100 0370

Ar agor Llun – Gwener (ac eithrio gwyliau banc): 8yb i 6yh

Os yr ydych yn ffonio ar ran myfyriwr

Ni fyddwn yn gallu trafod unrhyw agwedd o'r cyfrif onid ydy'r myfyriwr wedi rhoi caniatâd i wneud hynny.

Mae'r adran yma'n esbonio beth sydd ei angen arnom oddi wrth y myfyriwr.

Post

Cyllid Myfyrwyr Cymru
Blwch Post 211
Cyffordd Llandudno
LL30 9FU

Nodwch os gwelwch yn dda nad ydym yn cynnig cyfarfodydd wyneb i wyneb i drafod eich cyfrif, os oes gennych unrhyw ymholiadau am eich cyfrif, defnyddiwch y rhif cyswllt uwch os gwelwch yn dda.

Llythyrau, ffurflenni a chanllawiau mewn braille neu brint mawr

Os oes angen i chi gael unrhyw fersiynau o’n llythyrau, ffurflenni neu ganllawiau mewn print mawr, anfonwch e-bost at brailleandlargefonts@slc.co.uk gyda’r wybodaeth ganlynol:

  • eich enw
  • eich cyfeiriad
  • eich Cyfeirnod Cwsmer
  • yr hyn y mae arnoch ei angen wedi’i drosi i braille

Os oes angen i chi gael unrhyw fersiynau o’n llythyrau, ffurflenni neu ganllawiau mewn print mawr, anfonwch e-bost at brailleandlargefonts@slc.co.uk gyda’r wybodaeth ganlynol:

  • eich enw
  • eich cyfeiriad
  • eich Cyfeirnod Cwsmer
  • yr hyn y mae arnoch ei angen wedi’i drosi i brint mawr
  • maint y ffont (e.e. 18pt) a’r math o ffont (e.e. Arial) y mae arnoch eu hangen

Sylwch, ni allwn ymateb i unrhyw gwestiynau am eich cyfrif trwy’r cyfeiriad e-bost hwn.^ Nôl i’r brig