Cysylltu â ni

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwdau yn y Gymraeg. Ni fydd hyn yn arwain at oedi yn ein hymateb.

Cyllid Myfyrwyr Cymru

Pan fyddwch yn ffonio, bydd angen eich rhif cyfeirnod cwsmer ac ateb cudd arnoch fel y gallwn ddelio gyda’ch galwad mor gyflym ac effeithol‚ phosib.

Ffôn: 0300 200 4050

Minicom: 0300 100 1693

Llun i Gwener: 8yb i 6yh

Cyllid Myfyrwyr Cymru
Blwch Post 211
Cyffordd Llandudno
LL30 9FU

Ymholiadau Benthyciad Ol-raddedig

Ffôn: 0300 100 0494

Minicom: 0300 100 1693

Llun i Gwener: 8yb i 6yh

Cyllid Myfyrwyr Cymru
Blwch Post 211
Cyffordd Llandudno
LL30 9FU

Os yr ydych yn ffonio ar ran myfyriwr

Ni fyddwn yn gallu trafod unrhyw agwedd o'r cyfrif onid ydy'r myfyriwr wedi rhoi caniatâd i wneud hynny.

Mae'r adran yma'n esbonio beth sydd ei angen arnom oddi wrth y myfyriwr.

Nodwch os gwelwch yn dda nad ydym yn cynnig cyfarfodydd wyneb i wyneb i drafod eich cyfrif, os oes gennych unrhyw ymholiadau am eich cyfrif, defnyddiwch y rhif cyswllt uwch os gwelwch yn dda.

Llythyrau, ffurflenni a chanllawiau mewn braille neu brint mawr

Os oes angen i chi gael unrhyw fersiynau o’n llythyrau, ffurflenni neu ganllawiau mewn print mawr, anfonwch e-bost at brailleandlargefonts@slc.co.uk gyda’r wybodaeth ganlynol:

  • eich enw
  • eich cyfeiriad
  • eich Cyfeirnod Cwsmer
  • yr hyn y mae arnoch ei angen wedi’i drosi i braille

Os oes angen i chi gael unrhyw fersiynau o’n llythyrau, ffurflenni neu ganllawiau mewn print mawr, anfonwch e-bost at brailleandlargefonts@slc.co.uk gyda’r wybodaeth ganlynol:

  • eich enw
  • eich cyfeiriad
  • eich Cyfeirnod Cwsmer
  • yr hyn y mae arnoch ei angen wedi’i drosi i brint mawr
  • maint y ffont (e.e. 18pt) a’r math o ffont (e.e. Arial) y mae arnoch eu hangen

Sylwch, ni allwn ymateb i unrhyw gwestiynau am eich cyfrif trwy’r cyfeiriad e-bost hwn.^ Nôl i’r brig