Sut mae gwneud cais a phryd


Sut mae gwneud cais

Gallwch wneud cais ar-lein. Efallai fod gennych gyfrif cyllid myfyrwyr yn barod os gwnaethoch astudio’n flaenorol. Fel arall, bydd angen i chi greu cyfrif er mwyn gwneud cais.

Pryd mae gwneud cais

Mae’r cyfnod I wneud cais am gyllid gradd Meistr ól-raddedig ar gyfer 2022 i 2023 ar agor yn awr!

Gallwch wneud cais yn awr ar gyfer:

  • 2022 i 2023
  • 2021 i 2022

Rhaid i chi wneud cais cyn pen 9 mis ar ôl dechrau blwyddyn academaidd olaf eich cwrs. Nid oes angen bod lle wedi’i gadarnhau ar eich cyfer mewn prifysgol neu goleg cyn i chi wneud cais.

Dim ond unwaith y bydd angen i chi wneud cais, hyd yn oed os yw eich cwrs yn para mwy na blwyddyn.

Ffurflenni cais

Er ein bod yn argymell gwneud cais ar-lein, mae gennym ffurflenni cais papur ar gael os oes angen un arnoch.