Sut mae gwneud cais a phryd


Disgwylir i geisiadau ar gyfer 2024 i 2025 agor erbyn diwedd mis Mehefin!

Sut mae gwneud cais

Efallai fod gennych gyfrif cyllid myfyrwyr yn barod os gwnaethoch astudio’n flaenorol. Fel arall, bydd angen i chi greu cyfrif er mwyn gwneud cais

Pryd mae gwneud cais

Gallwch wneud cais yn awr ar gyfer:

  • 2023 i 2024
  • 2022 i 2023

Rhaid i chi wneud cais cyn pen 9 mis ar ôl dechrau blwyddyn academaidd olaf eich cwrs. Nid oes angen bod lle wedi’i gadarnhau ar eich cyfer mewn prifysgol neu goleg cyn i chi wneud cais.

Dim ond unwaith y bydd angen i chi wneud cais, hyd yn oed os yw eich cwrs yn para mwy na blwyddyn.

Ffurflenni cais

Er ein bod yn argymell gwneud cais ar-lein, mae gennym ffurflenni cais papur ar gael os oes angen un arnoch.