Cyfrifiannell Cyllid myfyrwyr

Darganfyddwch pa gymorth gallai fod gennych hawl iddo

Os ydych chi'n dod o Gymru ac yn meddwl am fynd i'r coleg neu'r brifysgol ym mlwyddyn academaidd 2016/17, bydd y Cyfrifiannell Cyllid Myfyrwyr yn rhoi i chi amcangyfrif wedi'i deilwra o'r cymorth ariannol y gallwch chi ei gael.

Mae'r cyfrifiannell yn rhoi amcangyfrif o'r hyn sydd ar gael o ran benthyciadau myfyrwyr, grantiau ac ysgoloriaethau a bwrsarïau o'ch lle astudio.

Mae'r amcangyfrif yn seiliedig ar y wybodaeth a rowch, felly mwya'i gyd o fanylder y gallwch chi ei ddarparu, y mwyaf cywir fydd yr amcangyfrif.

Sylwch nad yw'r amcangyfrif a gewch yn gynnig o gymorth. Ar ôl i chi gyflwyno cais, hwyrach y bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth gefnogol: byddwn yn dweud wrthych beth yw hyn pan fyddwch yn gwneud eich cais.

Dewiswch 'Creu amcangyfrif newydd' ar gyfer y flwyddyn academaidd y byddwch yn dechrau'ch cwrs ynddi.

Neu i adalw amcangyfrif a greoch yn flaenorol, dewiswch 'Mynediad i amcangyfrif wedi'i gadw'.

Myfyrwyr y GIG

Gofynnwch i’ch coleg neu brifysgol pa gyllid gallwch chi ddisgwyl ei gael yn 2016/17. Os bwriadwch astudio yng Nghymru, gallwch gael rhagor o arweiniad gan Bartneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru. Os bwriadwch astudio yn Lloegr, gallwch gael rhagor o arweiniad o Awdurdod Gwasanaethau Busnes y GIG.

2016/17



^ Nôl i’r brig