Cofrestrwch i gael gwybod pryd y bydd y cyfnod ar gyfer gwneud ceisiadau am gyllid myfyrwyr israddedig llawn-amser yn agor!

Nodwch eich cyfeiriad ebost a byddwn yn rhoi gwybod i chi pan fydd y cyfnod ar gyfer gwneud ceisiadau wedi agor ar gyfer blwyddyn academaidd 2020/2021.

Dysgwch fwy am sut yr ydym yn prosesu eich data, trwy ddarllen ein polisi preifatrwydd.^ Nôl i’r brig