Ymunwch i gael gwybod pryd bydd ceisiadau cyllid i fyfyrwyr yn agor!

Ydych chi’n mynd i’r brifysgol neu’r coleg i astudio cwrs israddedig rhan-amser eleni? Chi fydd y cyntaf i wybod pryd i wneud cais am gyllid i fyfyrwyr!

Mae disgwyl i geisiadau ar gyfer blwyddyn academaidd 2020 i 2021 fod ar agor ar ddiwedd mis Mehefin! Ymunwch am rybudd e-bost a byddwn yn rhoi gwybod i chi pryd y gallwch wneud cais!

Ar ôl ymuno, byddwn ond yn cysylltu â chi am ddiweddariadau ynghylch pryd i ymgeisio. Ni fyddwn yn gwerthu nac yn dosbarthu’ch cyfeiriad e-bost i unrhyw drydydd parti unrhyw bryd. Edrychwch ar ein Polisi Preifatrwydd.

Rhannwch y dudalen hon gyda’ch ffrindiau, er mwyn iddynt hwy wybod pryd i wneud cais hefyd.

Mae Cyllid Myfyrwyr Cymru’n wasanaeth a ddarperir gan y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr. Rhown gymorth ariannol i fyfyrwyr o Gymru sy’n dechrau addysg uwch yn y DU.^ Nôl i’r brig