Ymunwch i ddarganfod pryd bydd y ceisiadau cyllid i fyfyrwyr yn agor!

Ydych chi’n mynd i’r brifysgol neu’r coleg i astudio cwrs Meistr neu Ddoethurol Ôl-raddedig eleni? Chi fydd y cyntaf i wybod pryd i wneud cais am gyllid i fyfyrwyr!

Mae disgwyl i’r ceisiadau ar gyfer blwyddyn academaidd 2020 i 2021 agor ar ddiwedd mis Mehefin! Ymunwch i gael rhybudd e-bost a rhown wybod i chi pryd y gallwch ymgeisio!

Y cyfan y mae angen i chi ei wneud yw teipio’ch cyfeiriad e-bost a rhoi gwybod i ni ai cwrs Meistr neu Ddoethurol rydych chi’n ei astudio. Cymerwn ni ofal o bopeth arall!

Ar ôl ymuno, byddwn ond yn cysylltu â chi gyda diweddariadau ynghylch pryd i wneud cais. Ni fyddwn yn gwerthu nac yn dosbarthu’ch cyfeiriad e-bost i unrhyw drydydd parti unrhyw bryd. Edrychwch ar ein Polisi Preifatrwydd.

Rhannwch y dudalen hon gyda’ch ffrindiau, er mwyn iddynt wybod pryd i wneud cais hefyd.

Mae Cyllid Myfyrwyr Cymru’n wasanaeth a ddarperir gan y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr. Rhown gymorth ariannol i fyfyrwyr o Gymru sy’n dechrau addysg uwch yn y DU.^ Nôl i’r brig