Addysg Athro Cychwynnol Ol-raddedig

Os yr ydych yn astudio cwrs Addysg Gychwynnol i Athrawon (ITE) rhan-amser is-raddedig yn cynnwys cyfnodau o astudio yn ystod pob un blwyddyn academaidd o lai na 300 o oriau, gallwch wneud cais am y cyllid myfyriwr rhan-amser canlynol.

  • Benthyciad Ffi Dysgu
  • Grant Cwrs
  • Lwfans Dysgu i Rieni
  • Grant Oedolyn Dibynnol
  • Grant Gofal Plant
  • Lwfansau Myfyrwyr Anabl


^ Nôl i’r brig