Delwedd o: cyfrifiadur pen-glin

Ad-daliad benthyciad

Gallwch ganfod rhagor o wybodaeth am ad-dalu benthyciadau myfyrwyr ar GOV.UK

Canllaw i’r telerau ac amodau

Mae’n bwysig iawn eich bod yn darllen y canllaw’n ofalus cyn ceisio am gyllid myfyriwr.

Cadw mewn cysylltiad â ni ar ôl i chi orffen eich astudiaethau

Os oes gennych falans ar y benthyciad, rhaid i chi’n diweddaru ni gyda’ch manylion cyswllt ar ôl i chi adael eich cwrs.^ Nôl i’r brig