Newyddion diweddaraf

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwdau yn y Gymraeg. Ni fydd hyn yn arwain at oedi yn ein hymateb.

 

 1. Cynllun Lwfans Cynhaliaeth Addysg (LCA) a Grant Dysgu Llywodraeth Cymru (Addysg Bellach) (GDLlC (AB)) ar gyfer blwyddyn academaidd 2020 i 2021 07-09-2020

  Mae'r Nodyn Gwybodaeth hwn yn darparu manylion y cynlluniau Lwfans Cynhaliaeth Addysg (LCA) a Grant Dysgu Llywodraeth Cymru (Addysg Bellach) (GDLlC (AB) ar gyfer blwyddyn academaidd 2020 i 2021.

 2. Mae ein canolfannau cyswllt wedi ailagor yn rhannol 08-04-2020

  Yn dilyn cau dros dro i helpu staff i addasu i ffordd newydd o weithio, mae ein canolfannau cyswllt wedi ailagor yn rhannol. Ond oherwydd bod gennym lai o staff ar gael, rydym yn disgwyl y bydd ein llinellau ffôn fod yn brysur iawn. Byddwn yn parhau i weithio i adfer mwy o ein gwasanaethau dros yr wythnosau nesaf.

  Ar hyn o bryd rydym yn blaenoriaethu achosion cyllid myfyrwyr brys. Ffoniwch am faterion brys yn unig, os gwelwch yn dda. Ni ddylech alw am ymholiadau cyffredinol. Gallwch fynd i ein tudalen gyswllt i gael gwybodaeth am rhifau ffôn ac amseroedd agor.

  Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra. Rydyn ni'n gobeithio bod chi'n deall y rhesymau am y newidiadau hyn a pham roedden nhw'n bwysig.

 3. Diweddariad am COVID-19: Mae ein canolfannau cyswllt wedi cau dros dro. 24-03-2020

  Diweddariad am COVID-19: Mae ein canolfannau cyswllt wedi cau dros dro.

  Yn dilyn arweiniad diweddaraf y llywodraeth, mae rhaid i ni wneud newidiadau i sut rydyn ni’n gweithio. Dyna pam rydyn ni wedi penderfynu cau ein canolfannau cyswllt dros dro. Mae hyn yn golygu na fyddwn yn gallu ateb galwadau ffôn nes bydd rhybudd pellach. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.

  Ewch i ein tudalen coronafeirws (COVID-19) am mwy o wybodaeth am sut mae cyllid i fyfyrwyr yn cael ei effeithio.

  Diolch am eich amynedd yn ystod yr amser hwn.

 4. Cynllun Lwfans Cynhaliaeth Addysg (LCA) a Grant Dysgu Llywodraeth Cymru (Addysg Bellach) (GDLlC (AB)) ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 26-07-2019

  Mae'r Nodyn Gwybodaeth hwn yn darparu manylion y cynlluniau Lwfans Cynhaliaeth Addysg (LCA) a Grant Dysgu Llywodraeth Cymru (Addysg Bellach) (GDLlC (AB) ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20.

 5. Cynllun Lwfans Cynhaliaeth Addysg (LCA) a Grant Dysgu Llywodraeth Cymru (Addysg Bellach) (GDLlC (AB)) ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19. 17-08-2018

  Mae'r Nodyn Gwybodaeth hwn yn darparu manylion y cynlluniau Lwfans Cynhaliaeth Addysg (LCA) a Grant Dysgu Llywodraeth Cymru (Addysg Bellach) (GDLlC (AB) ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19.

 6. Negeseuon testun iaith Gymraeg yn dod i ffÙn symudol ger y chi cyn hir!

  Fel cwsmer Cyllid Myfyrwyr Cymru, rydych siŵr o fod yn gyfarwydd ‚ derbyn negeseuon testun oddi wrthym. Anfonwn negeseuon drwy gydol y flwyddyn i’n holl gwsmeriaid i wneud yn sicr ein bod yn eich cadw chi wedi ei diweddaru gyda’ch ceisiadau a thaliadau cyllid myfyriwr.

  Fel rhan o ddyletswydd Llywodraeth Cymru i hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg a rhoi hawl i siaradwyr Cymraeg i fyned gwybodaeth a gwasanaethu yn y Gymraeg, rydym yn barod yn darparu'r mwyaf o’ch gwybodaeth a gwasanaeth Cyllid Myfyriwr yn y Gymraeg. Cyn hir, fe fydd hyn yn cynnwys negeseuon testun rheolaidd y byddwn yn eu hanfon atoch, gyda fersiwn yr iaith Gymraeg yn gyntaf.

  Yn ddiweddar, fe wnaethom holi grŵp o gwsmeriaid yng Nghymru wnaeth fynegi hoffter mawr i dderbyn y negeseuon yn yr iaith Gymraeg a’r Saesneg mewn un neges destun, yn hytrach na dwy neges ar wah‚n, felly fe fyddwn yn eu hadeiladu yn y ffordd yma.

  Byddwch yn siŵr eich bod yn cadw derbyn diweddariadau pwysig a nodiadau atgoffa oddi wrthym drwy gadw eich manylion cyswllt wedi eu diweddaru!

 7. Cynllun Lwfans Cynhaliaeth Addysg (LCA) Cymru a Chynllun Grant Dysgu Llywodraeth Cymru Addysg Bellach (WGLG FE) Cymru ar gyfer blwyddyn academaidd 2017/18 30-05-2017

  Mae'r Nodyn Gwybodaeth hwn yn darparu manylion y cynlluniau Lwfans Cynhaliaeth Addysg (LCA) a Grant Dysgu Llywodraeth Cymru (Addysg Bellach) (WGLG (AB)) ar gyfer blwyddyn academaidd 2017/18.

 8. Cynllun Lwfans Cynhaliaeth Addysg (LCA) Cymru a Chynllun Grant Dysgu Llywodraeth Cymru Addysg Bellach (WGLG FE) Cymru ar gyfer blwyddyn academaidd 2016/17 08-08-2016

  Mae Cynlluniau'r EMA a'r WGLG FE ar gyfer y flwyddyn academaidd 2016/17 wedi dechrau prosesu.
  Caiff y newidiadau technegol eu cynnwys i mewn i ganllaw Cyllid Myfyrywr Cymru sydd eisoes yn bodoli.
  Mae'r Rhybudd Gwybodaeth sydd yn atodol yn darparu manylion am y newidiadau

  Hysbysiad Gwybodaeth Cyllid Myfyrwyr Cymru (03/2016)

 9. Efallai eich bod wedi derbyn llythyr i gwblhau Ffurflen Wybodaeth Dibynnydd 23-05-2016

  Efallai eich bod wedi derbyn llythyr i gwblhau Ffurflen Wybodaeth Dibynnydd gan ein bod dal angen gwirio bod pobl ifanc eraill yn parhau yn eich cartref sydd yn gymwys ar gyfer derbyn Budd-dal Plentyn. Cwblhewch y ffurflen a'i dychwelyd i ni gyda'r dystiolaeth perthnasol mor gynted â phosib os gwelwch yn dda. Gyda'ch Ffurlfen Wybodaeth Dibynnydd gallwch anfon,

  • Llythyr Budd-dal Plentyn
  • tystysgrif geni'r plentyn a/neu
  • lythyr wobrwyo

  Os nad oed gennych ffurflen Wybodaeth Dibynnydd ffoniwch 0300 200 4050 i wneud cais am un os gwelwch yn dda

^ Nôl i’r brig