Newyddion diweddaraf

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwdau yn y Gymraeg. Ni fydd hyn yn arwain at oedi yn ein hymateb.

 

 1. Cynllun Lwfans Cynhaliaeth Addysg (LCA) a Grant Dysgu Llywodraeth Cymru (Addysg Bellach) (GDLlC (AB)) ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 26-07-2019

  Mae'r Nodyn Gwybodaeth hwn yn darparu manylion y cynlluniau Lwfans Cynhaliaeth Addysg (LCA) a Grant Dysgu Llywodraeth Cymru (Addysg Bellach) (GDLlC (AB) ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20.

 2. Cynllun Lwfans Cynhaliaeth Addysg (LCA) a Grant Dysgu Llywodraeth Cymru (Addysg Bellach) (GDLlC (AB)) ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19. 17-08-2018

  Mae'r Nodyn Gwybodaeth hwn yn darparu manylion y cynlluniau Lwfans Cynhaliaeth Addysg (LCA) a Grant Dysgu Llywodraeth Cymru (Addysg Bellach) (GDLlC (AB) ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19.

 3. Negeseuon testun iaith Gymraeg yn dod i ffÙn symudol ger y chi cyn hir!

  Fel cwsmer Cyllid Myfyrwyr Cymru, rydych siŵr o fod yn gyfarwydd ‚ derbyn negeseuon testun oddi wrthym. Anfonwn negeseuon drwy gydol y flwyddyn i’n holl gwsmeriaid i wneud yn sicr ein bod yn eich cadw chi wedi ei diweddaru gyda’ch ceisiadau a thaliadau cyllid myfyriwr.

  Fel rhan o ddyletswydd Llywodraeth Cymru i hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg a rhoi hawl i siaradwyr Cymraeg i fyned gwybodaeth a gwasanaethu yn y Gymraeg, rydym yn barod yn darparu'r mwyaf o’ch gwybodaeth a gwasanaeth Cyllid Myfyriwr yn y Gymraeg. Cyn hir, fe fydd hyn yn cynnwys negeseuon testun rheolaidd y byddwn yn eu hanfon atoch, gyda fersiwn yr iaith Gymraeg yn gyntaf.

  Yn ddiweddar, fe wnaethom holi grŵp o gwsmeriaid yng Nghymru wnaeth fynegi hoffter mawr i dderbyn y negeseuon yn yr iaith Gymraeg a’r Saesneg mewn un neges destun, yn hytrach na dwy neges ar wah‚n, felly fe fyddwn yn eu hadeiladu yn y ffordd yma.

  Byddwch yn siŵr eich bod yn cadw derbyn diweddariadau pwysig a nodiadau atgoffa oddi wrthym drwy gadw eich manylion cyswllt wedi eu diweddaru!

 4. Cynllun Lwfans Cynhaliaeth Addysg (LCA) Cymru a Chynllun Grant Dysgu Llywodraeth Cymru Addysg Bellach (WGLG FE) Cymru ar gyfer blwyddyn academaidd 2017/18 30-05-2017

  Mae'r Nodyn Gwybodaeth hwn yn darparu manylion y cynlluniau Lwfans Cynhaliaeth Addysg (LCA) a Grant Dysgu Llywodraeth Cymru (Addysg Bellach) (WGLG (AB)) ar gyfer blwyddyn academaidd 2017/18.

 5. Cynllun Lwfans Cynhaliaeth Addysg (LCA) Cymru a Chynllun Grant Dysgu Llywodraeth Cymru Addysg Bellach (WGLG FE) Cymru ar gyfer blwyddyn academaidd 2016/17 08-08-2016

  Mae Cynlluniau'r EMA a'r WGLG FE ar gyfer y flwyddyn academaidd 2016/17 wedi dechrau prosesu.
  Caiff y newidiadau technegol eu cynnwys i mewn i ganllaw Cyllid Myfyrywr Cymru sydd eisoes yn bodoli.
  Mae'r Rhybudd Gwybodaeth sydd yn atodol yn darparu manylion am y newidiadau

  Hysbysiad Gwybodaeth Cyllid Myfyrwyr Cymru (03/2016)

 6. Efallai eich bod wedi derbyn llythyr i gwblhau Ffurflen Wybodaeth Dibynnydd 23-05-2016

  Efallai eich bod wedi derbyn llythyr i gwblhau Ffurflen Wybodaeth Dibynnydd gan ein bod dal angen gwirio bod pobl ifanc eraill yn parhau yn eich cartref sydd yn gymwys ar gyfer derbyn Budd-dal Plentyn. Cwblhewch y ffurflen a'i dychwelyd i ni gyda'r dystiolaeth perthnasol mor gynted â phosib os gwelwch yn dda. Gyda'ch Ffurlfen Wybodaeth Dibynnydd gallwch anfon,

  • Llythyr Budd-dal Plentyn
  • tystysgrif geni'r plentyn a/neu
  • lythyr wobrwyo

  Os nad oed gennych ffurflen Wybodaeth Dibynnydd ffoniwch 0300 200 4050 i wneud cais am un os gwelwch yn dda

^ Nôl i’r brig