Delwedd o fyfyriwr: myfyriwr gyda chyfrifiannell

Faint ydw i'n gallu ei gael?

Os ydych chi’n newydd i LCA yn 2020 i 2021, fe allech chi gael £30 yr wythnos, sy’n cael ei dalu bob pythefnos, gan ddibynnu ar eich incwm cartref.

Os cawsoch chi LCA y llynedd, ewch i’r adran hon i gael gwybod rhagor:

Beth yw incwm cartref?

Defnyddiwn eich incwm cartref i gyfrifo a ydych chi’n gallu hawlio LCA.

Os ydych chi’n dibynnu’n ariannol ar eich rhieni, ystyrir eich bod chi’n fyfyriwr dibynnol. Eich incwm cartref yw incwm eich rhieni. Os ydych chi’n gweithio’n rhan-amser, peidiwch â chyfrif yr incwm hwn yn rhan o’ch incwm cartref.

Ystyrir eich bod yn fyfyriwr annibynnol:

  • os ydych chi’n byw ar wahân i’ch rhieni, heb gysylltiad â hwy, ac os nad ydych chi’n byw dan ofal yr Awdurdod Lleol;
  • os ydych chi’n byw o dan ofal yr Awdurdod Lleol, er enghraifft gyda rhieni maeth;
  • os ydych chi’n cael cymhorthdal incwm yn eich enw eich hun;
  • os ydych chi’n gyfrifol am blentyn;
  • os dosbarthwyd eich bod yn berson ifanc yn y ddalfa; neu
  • yn gyflogedig ac yn byw gyda phartner

Trothwyon incwm cartref

Mae dau wahanol drothwy incwm cartref. Defnyddiwn eich amgylchiadau teuluol i benderfynu pa un sy’n berthnasol i chi.

Incwm Cartref Nifer o Blant sy'n Ddibynnol Dibynnol Dyfarniad
£0-£20,817

1

£30

£20,818+

1

£0

£0-£23,077

2+

£30

£23,077+

1+

£0^ Nôl i’r brig